Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 82.

[nedatováno, konalo se někdy ve druhé polovině listopadu 1976]

Výborová schůze

Předsedkyně přivítala všechny členky na poslední výborové schůzi v r. 1976. Poděkovala členkám za účast na veřejné schůzi MNV. Hlavním bodem bylo řádné zajištění členské schůze Jednoty, která se bude konat 7. prosince v hotelu. S. Žbánková pozve dopisem všechny předsedy NF v místě. S. Zíková zajistí pohoštění, a to obložené chlebíčky. Předsedkyně zajistí kulturní vložku v MŠ. Všechny členky osobním zvaním zajistí řádnou účast. Kontroly na prodejnách se provedou 2.12. Členky pomohou v hotelu při úklidu, a to 6.12. Předsedkyně oznamuje členkám, že přišel dopis od DV z Lidic. Členky navrhují, aby dopis byl přečten na členské schůzi. Předsedkyně podává zprávu, že je pozvána do ZDŠ k uzavření patronátní smlouvy mezi ZDŠ a PO s DV Jednoty.

Zpět