Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 81.

[19.11.1976]

Ustavující schůze

V pátek 19.11. se konala v místní sokolovně v Miličíně ustavující schůze nově zvolených kandidátů do MNV. Tohoto slavnostního aktu jsme se všechny členky DV zúčastnily. Slavnostní schůze byla zahájena hymnou, po té následovala kulturní vložka ZDŠ. Schůzi vedl s. Špaček, člen rady MNV, zároveň přivítal mezi nás místopředsedu ONV s. Němečka a poslankyni do KNV s. Kulvajtovou. Po tom následoval slib předsedy MNV a ostatních poslanců. Byly zvoleny i komise při MNV. S. Němeček poděkoval bývalému MNV za dobrou činnost v minulém volebním období. Nově zvolenému NV popřál mnoho dobrých výsledků do 6. pětiletky. Schůze byla ukončena Internacionálou.

Zpět