Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 74.

[12.10.1976]

Výborová schůze

Předsedkyně přivítala přítomné členky, poděkovala jim za účast na národní směně. Hlavním bodem jednání bylo pomoci NV NF při volbách. Soudružky osobním zvaním pomohou zajistit předvolební schůzi, kde budem seznámeni s navrženými kandidáty, jak do MNV, tak do ONV a KNV. Členky se dohodly, že půjdou do voleb manifestačně, a to v pátek 22. října v 15:00 hod. S. Žbánková je zapojena v okrskové komisi. Byl zaslán dopis DV do Lidic. S. Zíková připomíná, že s. Hejná už bude končit na prodejně a půjde na mat. dovolenou. Prodejnu převezme s. Kosíková. S. předsedkyně oznamuje členkám, že byla v MŠ uzavřena patronátní smlouva a tu přečetla členkám. Nebylo žádných připomínek.

Zpět