Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 71.

[28.9.1976]

Výborová schůze

S. předsedkyně seznámila členky s vyúčtováním zájezdu do Lidic, který se všem moc líbil. Bylo dohodnuto pomoci ve sběru brambor místnímu JZD při národní směně 9. a 10. října. Předsedkyně seznámila členky , že jsou pozváni od SSM na besedu se sovětskými komsomolci. Beseda se bude konat v neděli 10. října v hotelu „Česká Sibiř“. Členky se dohodly, že přispějí SSM částkou 300 Kčs. Kontroly se provedou 1. října se zaměřením na čistotu a hospodaření na prodejnách. Místní výbor NF nám doporučil, abychom daly návrh ještě na jednoho kandidáta do MNV. Byla doporučena s. Šťastná. Byl objednán časopis Tribuna. Předsedkyně informovala členky s výstavbou obchodního domu ve Voticích. Dohodli jsme se, že vypomůžeme v hotelu při úklidu 4. října. Závěrem jsme poblahopřály s. Skopovému k jeho svátku a předaly malou pozornost.

Obchodní dům ve Voticích:
Investor ... LSD ve Voticích
Dodavatel ... OSP Benešov
Stav. náklad. ... 26 600 000 Kčs
Zahájení ... IX. 1976
Ukončení ... VII. 1979?
Ved. střed. ... s. Dvořák
Stavbyvedoucí ... s. Fr. Vaněček

Zpět