Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 69.

[1.9.1976]

Nový školní rok 1976-1977

Předsedkyně DV s. Doubková byla tak, jako každoročně, tak i letos pozvána na zahájení školního roku. Po kulturní vložce měla hlavní projev ředitelka s. Cikhartová. Zástupci složek NF na tomto zahájení dostali od pionýrů kytičku. Náš DV podaroval při této příležitosti naše prvňáčky malou pozorností a předsedkyně jim popřála hodně zdraví a úspěchů do jejich vykročení a do jejich velké školičky, jak oni sami říkají. Po zahájení v sokolovně jsme se byli podívat ve škole a prohlédli jsme si krásně vyzdobené třídy a odtud jsme se rozešli.

Zpět