Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 64.

[11.8.1976]

Výborová schůze

Předsedkyně přivítala všechny členky DV. Kontroly na prodejnách se provedou 17. srpna. Hlavním bodem jednání byl zájezd do Lidic. S. Žbánková informuje členky, že autobus bude přistaven v 6:00 hod. ráno v sobotu 21. srpna. Zájezdu se zúčastní všechny členky DV, dále pak členky BSP z Elka, ženy z Miličína a pozvaly jsme též 10 žen z Mezna. Předsedkyně sděluje členkám, že prohlídka průhonického parku je zajištěna. Dohodli jsme, že nejprve zajedeme do Průhonic a pak do Lidic, kde budeme očekávány kolem 11:00 hod. Předsedkyně dává návrh, aby byla kytice rudých karafiátů a položena na hrob lidických mužů se stuhou „Čest Vaší památce, občané z Miličína“. Všechny členky s návrhem souhlasily. V sobotu 14. a 15. srpna směna na úklid slámy. Členky dle svých možností se zúčastní. Byly projednány směrnice, kde náš DV je hodnocen na prvních místech. Skončeno ve 22:00 hod.

[Pod tento zápis je vlepen strojopisně psaný ústřižek:]

Dobrým příkladem v plnění úkolů je DV Miličín. Tento dohlížecí výbor v rámci socialistické soutěže je hodnocen na předních místech. Vzorně plní úkoly na úseku kulturně politické práce, spolupracuje se sborem pro občanské záležitosti při MNV, pravidelně svolává schůze DV a kontroluje svěřené provozovny.

Zpět