Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 61.

[dopis vlepený do Pamětní knihy, nedatovaný, bez čísla jednacího, horní část dopisu s hlavičkou zřejmě odstřižena]

Hodnocení činnosti Dohlížecího výboru Jednoty LSD Miličín

DV Jednoty LSD Miličín jako společenská organizace NF je součástí Místního výboru Národní fronty v Miličíně, v kterém ji zastupuje předsedkyně s. Ludmila Doubková. Jmenovaná soudružka se pravidelně zúčastňuje zasedání MV NF a aktivně napomáhá při plnění jeho usnesení.

MV NF je tato společenská organizace hodnocena jako jedna z nejlepších v obci. Členky DV Jednoty mají soustavný styk se svými členy, pravidelně se zúčastňují svých schůzí a členské schůze konají ve velkém počtu svých členů. Iniciativně napomáhají vedoucím prodejen i hotelu Česká Sibiř při překonávání některých potíží a nedostatků, v hotelu konkrétně i vlastní prací.

Dohlížecí výbor Jednoty LSD pořádá pro své členy různé zájezdy, zajišťuje přednášky, podílí se na přípravě oslav významných výročí, aktivně spolupracuje se Sborem pro občanské záležitosti při vítání nových občánků do života, při návštěvách přestárlých občanů u příležitosti oslav jejich životních jubileí atp.

Jednou z velmi zdařilých akcí v poslední době byla beseda s lidickými ženami, která se sešla u naší veřejnosti s velkým ohlasem a byla hojně navštívena našimi občany. Z této besedy byla pořízena Josefem Doubkem celá řada snímků, z nichž uspořádala pěknou nástěnku, která je vyvěšena v samoobsluze sama předsedkyně DV Jednoty LSD Ludmila Doubková.

Ocenit je třeba i podíl členek DV Jednoty LSD i na další akci Vítání nových občánků do života. Osobním stykem zajistily účast maminek nejen z Miličína, ale i ze Záhoří, Petrovic, Mezna. Potěšitelná byla i účast všech tatínků. Členky DV se postaraly i o květiny a organizačně pomohly i při samotném slavnostním aktu.

Činnost DV Jednoty Miličín je příkladná a pro ostatní složky Národní fronty ukazatelem, jak je třeba ve smyslu závěrů XV. sjezdu KSČ zabezpečovat masově-politickou, názornou agitační a propagační práci v každodenním životě.

Kulaté razítko: Místní výbor Národní fronty, Miličín, o. Benešov u Prahy
Stříbrský Jaroslav
předseda MV NF

Zpět