Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 60.

[9.7.1976]

Výborová schůze

Předsedkyně informovala členky o průběhu konference ve Voticích. Byla zhodnocena práce za uplynulé I. pololetí, s. předsedkyně přečetla hodnocení DV předsedy NF s. Stříbrského. Byl schválen plán práce na II. pololetí 1976. S. Žbánková odešle jak plnění socialistického závazku, tak i hodnocení NF na ústředí do Votic. Kontroly na prodejnách budou provedeny 13.7.1976. Členky DV navštíví letní pionýrský tábor v Miličíně v tak zvaných Perkách a přesvědčí, jak jsou spokojeny se zásobováním. S. Malíková Zdena byla navržena jako poslankyně NV za dohlížecí výbor. Soudružky z Lidic nás pozvaly na návštěvu, dohodly jsme termín 21. srpna. S. Žbánková zajistí autobus. Dohodly jsme se, že bychom při této příležitosti mohly navštívit park v Průhonicích. Schůze skončila v 21 hodin.

Zpět