Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 59.

[nedatováno]

Výzva DV Miličín

Dohlížecí výbor naší Jednoty v Miličíně - předsedkyně s. Doubková obrací se na všechny dohlížecí výbory s výzvou, aby v rámci postavení pomníku na paměť umučených lidických dětí věnovaly ze sdružených prostředků členů dobrovolné finanční částky na náklady této akce.

V případě, že se rozhodnete věnovat určitou finanční částku, zašlete ji na SBČs Kladno, číslo účtu 90142642-2 - pomník lidickým dětem.

Hlášení zasílejte masově politickému oddělení Jednoty

Pro informaci uvádíme, že DV Miličín na tuto akci přispěl Kčs 300,-, tj. 1,- Kčs na člena. Dále to byl DV Neveklov, který též věnoval Kčs 300,-.

(Dále je připojen seznam příspěvků - viz fotokopie)

Zpět