Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 57.

[29.6.1976]


Konference ve Voticích

V úterý 29. června se konala konference delegátů LSD ve Voticích. Konference se konala ve votické sokolovně za účasti všech delegátů a hostů. Schůzi zahájil místopředseda Jiří Filandr. Zdravici a kulturní vložku provedly členky SSM Jednoty. Delegáti byli seznámeni s činností LSD od poslední konference, která se konala v r. 1974. V diskusi hovořili členové DV hlavně o činnosti a zlepšení práce v mas. pol. práci. Byly provedeny volby nového představenstva Jednoty a příslušných komisí. Byla přítomna s. Doubková a s. Žbánková.

Zpět