Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 56.

[24.6.1976]

Zápis se schůze

Schůze se konala za účasti všech členek. S. předsedkyně poděkovala členkám za zajištění a zdárný průběh při vítání občánků. Projednalo se splnění programového plánu za I. pololetí. Kontroly na prodejnách se provedou 25.6., hlavní zaměření kontrol bude na čistotu, zda jsou prodejny dobře zásobeny na letní měsíce. DV projedná s MNV, aby po dobu letních měsíců měla vždy týden jedna prodejna s potravinami otevřeno do 18:00 hod. Na konferenci do Votic pojede s. Doubková a s. Žbánková. S Doubková si připraví diskusní příspěvek. S. Smutná byla pověřena, aby se zúčastnila ukončení školního roku do sokolovny, kam jsme byly pozvány. V pondělí provedeme úklid v hotelu. Na závěr požádala s. předsedkyně, aby se všechny členky zúčastnily veřejné schůze v sokolovně, která se bude konat 28. června.

Zpět