Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 51.

[27.5.1976]

Výborová schůze v hotelu „Česká Sibiř“

Předsedkyně s. Doubková přivítala přítomné a jménem s. ředitelky Domu pionýrů z Benešova s. Adámkové poděkovala a předala malý dárek členkám DV, které se zúčastnily pomoci při pionýrské stezce odvahy. Byl zaslán dopis ženám do Lidic a zhodnocena jejich beseda. Kontroly na prodejnách budou 2. června 1976. Zaplatily jsme autobus dětem z MŠ na divadlo do Tábora jako dárek MDD. Byly jsme požádány, abychom pomohly zajistit vítání občánků do života a to na den 20. června. Členky DV slíbily, že osobním zvaním pomohou zajistit účast všech maminek i květiny a zúčastníme se tohoto aktu. Budeme jednat s MNV o prodloužení prodejní doby alespoň po dobu dvou měsíců. Dohodly jsme se, že v pondělí pomůžeme při úklidu v hotelu, kde ten den budou mít odpoledne zavřeno. Na závěr jsme projednaly směrnice. Po občerstvení jsme se rozešly.

Zpět