Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 49.

Pionýrská stezka odvahy

Byly jsme požádány pionýrskou organizací, abychom pomohly při zajištění „Pionýrské stezky odvahy“, která se konala v neděli 6. května 1976. Zástupci pionýrských skupin z celého okresu Benešov přijeli, aby se zúčastnili této akce. Soutěžilo se v různých disciplínách. Stezka vedla z Miličína přes les Perka lesem až na státní silnici a zpět. Naše členka s. Smutná byla na stanovišti hod granátem. S. Doubková a s. Žbánková vařily čaj a pomáhaly v hlavním tak zvaném štábu, který byl v naší škole. Kolem 16. hod. akce skončila a nejlepší pionýři nastupovali, aby z rukou s. ředitelky domu pionýrů Libuše Adámkové přijali diplomy. Bylo to veselé setkání mladých pionýrů. Po skončení celé akce soudružky z DV uklidily celou budovu školy, protože účastníci už od soboty zde byli ubytováni. Soudružka Adámková poděkovala všem členkám DV za pomoc.

Zpět