Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 43.

Výroční schůze MS ČSČK

26. dubna se konala v budově MNV členská schůze ČSČK. Členky DV se všechny této schůze zúčastnily. Schůzi zahájila s. Doubková. Kulturní vložku předvedly žáci ZDŠ pod vedením s. Kořínkové. Po zprávě o činnosti a volbě nového výboru byli schváleni delegáti na konferenci ČSČK a to s. Klápová a s. Doubková. Po té byla zdravotní přednáška s. ředitele MUDr. Vorlíčka z Votic. Přednáška se nám moc líbila a na závěr s. Doubková všem čestným dárcům krve, kteří darují to nejcennější.

Daruj krev - vracíš život

Zpět