Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 37.

13.4.1976

Zápis ze schůze DV 13. dubna 1976

Předsedkyně přivítala přítomné a omluvila s. Zíkovou, která je nemocná. Seznámila členky, i když to jistě všechny vědí, že byl zahájen XV. sjezd KSČ. Poděkovala členkám za brigády 3. dubna, kterou všechny odpracovaly zdarma na svých pracovištích. Obdrželi jsme odpověď na dopis od soudružek z DV Lidic, že by u nás provedli besedu, abychom sdělili termín. Bylo dohodnuto čtvrtek 29. dubna. Besedu budeme konat po dohodnutí s MNV v hotelu a to v 19 hod. Předsedkyně žádá všechny členky, aby pomohly řádně zajistit tuto besedu. Požádáme MŠ, pionýry ZDŠ, SSM a Elko - Miličín o malé dárečky pro ženy z Lidic. Kulturní vložku přednesou naši nejmenší, s. Žbánková dala návrh, aby Pepa Doubků toto vyfotografoval. Bude to s ním projednáno a požádáme s. Žahourka z JZD o malou finanční pomoc. Pozveme též na besedu ženy z Mezna. Byly směrnice projednány a pokyny, informace pro funkcionáře provozoven z LSD, že kontroly na prodejnách budou provedeny 20. dubna.

Předsedkyně požádala členky o pomoc úklidu v hotelu po malířích a to 26. a 27. dubna. Členky přislíbily pomoc.

Zpět