Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 35. až 36.

[10.4.1976]

Zlatá svatba

Na sobotu 10. dubna jsme se všechny členky DV moc těšily. Ten den slavila zlatou svatbu naše Kristýnka, dlouholetá členka DV. V předvečer jejich zlaté svatby jim přijel blahopřát za ústředí Jednoty náš aktivista s. Opekar a s. Ševčík, vedoucí mas. pol. oddělení. V sobotu kolem 10. hodiny už bylo před budovou MNV živo. Přesně v 10:00 hod. přijeli oslavenci. Bylo to dojemné, když nejstarší dcera hrdě vedla svého otce a nejstarší syn vedl matku, která pro slzy neviděla ani na cestu.

List 36.

Obřadní síň byla zaplněna jak nejbližšími příbuznými, tak i ostatními občany. Předseda sboru pro občanské záležitosti s. Stříbrský přivítal oslavence a pionýři přednesli pásmo básní. Po té předseda MNV s. Doubek přednesl slavnostní projev, kde ocenil práci manželů Kubíčkových a poděkoval za výchovu 4 dětí. Poblahopřál jménem svým i jménem celého NV hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Potom blahopřály děti a vnoučata, nejbližší rodina, pionýři předali dárky a kytičku. Za TJ sokol blahopřála s. Pejšová a za spolek chovatelů s. Toušek. Předsedkyně DV poděkovala Kristýnce za její práci v DV a MS ČSČK, popřála oslavencům zdraví a spokojenost do dalších let. Slavnostní akt zakončila slova básníka: „Šťasten buď, žes našel ženu, jež nepošlape sen Tvého žití, s ní celý život jak krásný užiješ den a sic než smrt Vás nerozloučí.“

Zpět