Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 34.

[30.3.1976]

Schůze NF

30. března se konala v budově MNV schůze NF, kde byli přítomny předsedové všech složek NF. Za dohlížecí výbor byla přítomna s. Malíková a s. Doubková za MS ČSČK. Předseda NF s. Stříbrský, který schůzi řídil, hodnotil činnost práce za 1. čtvrtletí. Náš DV a myslivecké sdružení hodnotil na prvém místě. Požádal všechny předsedy složek, aby projednali se svými členy směny, která bude 3. dubna na počest XV. sjezdu odpracována zdarma. Potom další národní směna je vyhlášena 24. - 25. dubna. Při těchto směnách to bude úklid parků a prostranství před 1. májem. Jednalo se též o stavění máje, toto si vezmou na starost členové SSM a Svazarm a pomoc slíbili členové LM z provozovny Elko. Lampiónový průvod zajistí ZDŠ a pálení vatry bude tradičně v „Jamách“. S. Stříbrský požádal všechny předsedy složek o zajištění řádné účasti 1. máje ve Voticích.

Zpět