Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 31. až 32.

[nedatováno, pravděpodobně se ale konalo 18.3.1976]

Výroční schůze jednoty

Kolem 19. hodiny večer se začali scházet první hosté na naši schůzi. přesně v 1/2 8 hod. zahájila předsedkyně schůzi, přivítala všechny přítomné, zvláště pak zástupce ústředí s. Opekara a předsedy všech složek NF v obci a byly seznámeni s programem této slavností schůze. Jako první zahájila kulturní vložka žáků MŠ a členky SSM. Kulturní pásmo se všem líbilo. Po té přednesla s. předsedkyně přednesla zprávu o činnosti DV za uplynulé období. Zprávu podaly i vedoucí prodejen a provozoven. Hlavní referát měl s. Opekar, který seznámil členy Jednoty s hospodařením a úkoly Jednoty Benešov.

List 32.

Náš DV má velkou radost z toho, že jeho práce byla s. Opekarem kladně hodnocena a hlavně nás těší, že na prodejnách a provozovně se nevyskytla žádná manka a že plán NO za rok 1975 byl splněn. Byly provedeny volby DV, všechny členky byly jednomyslně schváleny. Předsedkyně DV poděkovala za důvěru.

Na konferenci do Votic, která se plánuje na měsíc červen, byly schváleny delegáti a to s. Doubková a s. Žbánková. Po diskusi bylo podáno pohoštění a po tom následovala volná zábava, při hudbě jsme si zatančili. Na závěr s. předsedkyně poděkovala za účast všem přítomným.

Zpět