Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 29.

7. března 1976

MDŽ

Oslava MDŽ se konala opět v sokolovně za velké účasti žen. Tak jako každoročně, i letos byl tento den pěkně připraven. Všechny přítomné přivítala ředitelka ZDŠ s. Cikhartová. Po té vystoupila s velmi pěkným programem naše nejmenší z MŠ. Jejich vystoupení se nám moc líbilo. Ředitelka MŠ s. Pazderová poděkovala členkám DV za spolupráci a děti nám předaly malé dárky, které samy vyrobily. Moc nás to dojalo a měly jsme velkou radost. Pak následovala kulturní vložka žáků ZDŠ z recitačního kroužku, předvedly ukázky divadelních her a to o 12 měsíčkách. Na závěr s. Cikhartová poděkovala ženám za jejich práci a popřála hodně zdraví do dalších let.

Závěrem byl promítnut český barevný film.

Zpět