Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 27.

[kopie dopisu vlepená do Pamětní knihy, nedatována, dopis byl však pravděpodobně odeslán ve druhé polovině únoro nebo na počátku března 1976]

Vážené soudružky z Lidic.

Předně omluvte naše neskonalé přání, se kterým si dovolujeme Vás zatěžovat při Vašich úkolech, které jistě v letošním roce, tak důležitých událostí, jako je příprava XV. sjezdu KSČ a voleb do všech složek národních výborů, zajišťujete ke spokojenosti Vaší veřejnosti. Věříme, že budete mít na tolik pochopení pro náš DV v Miličíně, který doposud se řadí mezi přední v Jednotě LSD, Benešov se sídlem ve Voticích. Naše soudružky by přivítaly i ve formě dopisu, jak zajišťujete některé úseky masově politické práce ve Vašem obvodě. Věříme, že máte dobré výsledky, které z velké části by pomohly i v práci našeho DV. Rádi navštěvujeme Vaší obec při významných událostech, jen nás mrzí, že nemůžeme při těchto příležitostech čerpat do hloubky, vzít si vzor z Vašich příkladů, která se řadí mezi nejpřednější budovatele naší socialistické vlasti. Ve vzpomínkách na Vás dovedeme, jako ženy a matky, nejlépe pochopit těžký životní úděl, který jste musely postoupit v době pro celý národ příliš náročný a odpovědný. Již dávno přešel rok 1942, ale ještě ve světě se najdou síly, které by se nerozpakovaly rozpoutat ještě dnes znovu válečnou hrůzu se všemi možnými následky. Proti podobným jevům budeme vždy veřejně vystupovat, rádi bychom načerpaly zkušenosti od Vás přímých účastnic nacistických koncentračních táborů. Je pravdou, že tyto doby jsou dávno za námi, ale chceme hlavně naší mládeži připomenout nelidské podmínky a strašné útrapy, kterými jste prošly v minulém válečném období. Tyto jmenované přednosti, které ve Vás vidíme, jsou pro nás vzorem a jen předáním zkušeností, formou dopisů a později i návštěvou u nás, nám přinese další posilu při naší práci, kterou hodláme dělat stále s lepšími výsledky. Předem děkujeme za pochopení a vyhovění našeho mimořádného přání, která Vás snad nebude příliš zatěžovat, a těšíme se na Vaší odpověď.

Kolektiv DV v Miličíně.
Doubková Ludmila

Zpět