Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 26.

[nedatováno, konalo se někdy mezi 25.2 až 7.3.1976]

Výborová schůze

Dnešní schůze se konala za přítomnosti všech členek dohlížecího výboru. Hlavním programem této schůze bylo zapojit výroční členskou schůzi Jednoty, která se bude konat ve čtvrtek 18. března v hotelu „Česká Sibiř“ v 19 hod. Protože končí dvouleté volební období, bylo třeba utvořit nový DV. Z ústředí Jednoty mas. pol. oddělení bylo doporučeno, aby tam, kde dohlížecí výbory dobře pracují, se nedělala změna. Dohodli jsme, že zůstane náš DV v tom složení, jak byl, jen bude rozšířen o s. Smutnou. Kulturní vložku provedli žáci MŠ a členové SSM, nad kterými máme patronát. Toto zajistila s. Doubková. S. Zíková zajistila pohoštění a s. Žbánková pozvala písemně předsedy všech složek NF v obci. Osobním zvaním členové Jednoty. 6. března navštívíme ženy v domově důchodců v Smilkově a všechny se zúčastníme 7. března MDŽ v sokolovně. S. Zíková požádá p. Káška o zpestření programu hrou na harmoniku. Kontroly na prodejnách budou provedeny v tomto týdnu. Byl zaslán dohlížecímu výboru v Lidicích. S. Doubková, s. Zíková a s. Žbánková navštíví s. Vrtiškovou a s. Mykušovou. Předsedkyně všem poděkovala za účast a pozvala na oslavu.

Zpět