Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 25.

Únorové vítězství pracujícího lidu

Oslava se konala 23. února v místní sokolovně. Všechny členky DV se této schůze zúčastnily. Žáci ZDŠ přednesly pěknou kulturní vložku, která se všem přítomným líbila. Pořad s dětmi nacvičila s. učit. Kořínková. Slavnostní projev přednesl předseda NF s. Stříbrský. Po slavnostním projevu byl promítnut sovětský film „Balada o vojákovi“.

Zápis 24. 2. 1976

Zpět