Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 24.

10. února 1976

Výborová schůze

10. února jsme se sešly na výborové schůzi DV Jednoty. Na této schůzi jsme projednávaly směrnice a pokyny z ústředí Jednoty. Soudružka předsedkyně vznesla návrh, aby byl napsán dopis do DV do Lidic a navázání družby s naším DV. Dalším bodem bylo, že s. Doubková a s. Žbánková navštíví s. Kubecovou 13. února, které bude 60 let, a popřejí jí a předají malý dárek. Provedeme na všech prodejnách a provozovně kontroly se zaměřením na čistotu a hygienu prodejen a dodržování prodejní doby. Předsedkyně DV informovala své členky o průběhu schůze NF, kde byl dán požadavek zajištění stavu schůze osobním zvaním. Byl vypracován a schválen plán činnosti DV. Tento byl zaslán na ústředí Jednoty a na NF Miličín. Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a schůze byla ukončena.

Zpět