Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, listy 22 až 23.

13. ledna 1976

Slavnostní schůze

Dne 13. ledna 1976 jsme se sešly na své první slavnostní výborové schůzi dohlížecího výboru k zahájení r. 1976.

Naše schůze se konají pravidelně v hotelu „Česká Sibiř“, také i tato. Schůze proběhla s tímto programem.

Předsedkyně Dohlížecího výboru s. Doubková poděkovala svým členkám za dobrou spolupráci v r. 1975 a zároveň jim popřála hodně úspěchů i jejich rodinám v r. 1976. Zástupce vedoucího hotelu „Česká Sibiř“ s. Skopový nám poděkoval za pomoc, kterou jsme poskytly v r. 1975 v hotelu „Česká Sibiř“ a slavnostním přípitkem jsme zahájily tuto schůzi.

List 23

Provedly zhodnocení závazku za II. pololetí 1975, určení dat kontrol na prodejnách. Bylo dohodnuto, že kontroly se budou konat 16. ledna 1976.

Zajištění zdravotnické přednášky s. Dr. Hrunka, která se bude konat 16. 1. 1976.

V dalším bodě byl dán návrh navštěvovat členky Jednoty při jejich životních jubileích. Od 50 let po 5 letech. Tyto podarovat kytičkou a popřát jim pevného zdraví a spokojenosti v osobním i životním prostředí. S. Žbánková aby byl doplněn stav dohlížecího výboru podle stanov z šestičlenného na sedmičlenný. Byl dán návrh na s. Smutnou Miloslavu, členku BSP Elko - Miličín. S. předsedkyně poděkovala za účast.

Zpět