Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Pamětní kniha Dohlížecího výboru Jednoty Miličín z let 1976-1979, list 16.

Po osvobození naší republiky v roce 1945 se ustavila Ústřední rada družstev jako orgán celého československého družstevnictví, která svojí činnost si udržela i po únoru v r. 1948. V tomto období docházelo postupně k přechodu soukromých obchodů do družstevních celků spotřebního družstva. Naše obec pod celek Benešov. S přibývajícím zapojováním obchodů do socialistického obchodu došlo k ustavení Okresního družstva ve Voticích a místních družstev votického okresu jako Miličín, Sudoměřice, Jankov. Prvním předsedou v r. 1953 byl svolen s. Pohořal, od r. 1955 s. Kilián a od r. 1960 s. Karel Michálek, který tuto funkci zastává dodnes. Spotřební družstva ve své činnosti měli veliké úkoly. Samotný příchod od soukromého obchodování do družstevních celků si vyžádal najít složku, která by pomáhala řešit kontakt mezi spotřebním družstvem a občany. Členská schůze si svolila DV, který v různých obměnách má důležitý úkol i v dnešním období.

Zpět