Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Korespondence ohledně konání přednášky o Církvi československé v Miličíně (únor 1921)


Žádost miličínského starosty Čeňka Kraupnera Ústřední radě Církve československé o propagační akci v Miličíně (opis, 4.2.1921)
[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 74]

Hlásím se ku odkazu našeho mistra Jana, jež v našem kraji slovo boží hlásal, vystoupím z římsko-katolické církve a přistoupím k Církvi československé.

Rád bych, aby šli se mnou i jiní a proto Vás žádám, abyste ještě před sčítáním poslali sem z ústředí Církve československé někoho, kdo by zde veřejnou přednášku o této nové církvi učinil, možno-li též bohoslužby vykonal.

Kdybych měl voliti, nejlépe v neděli dne 13. února o 2. hod. odpoledne. Když by to nemohlo býti, zvolte si sami den.

Pošlete potřebné návěstí a přihlašovací listy, bych potřebné zařídil. Přednáška by byla ve škole.

S bratrským pozdravem
Čeněk Kraupner
starosta města
V Milčíně dne 7. února 1921


Dopis Petra Gajdíka, vrchního zemského rady Církve československé o organizaci propagační akce v Miličíně (7.2.1921)
[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 75-76]

Vážený pane starosto,

sděluji Vám, že telefonicky jsem zjistil, že bratr farář Regál z Votic může míti v neděli 13. t.m. bohoslužby u Vás v Milčíně po mojí přednášce, která by mohla býti ustanovena na 9. hodinu dopoledne. Já bych přijel ranním vlakem před 8. hod. na zastávku Milčínskou. Vyhlášku o schůzi a bohoslužbě mohou páni učitelé napsat!

S bratrem farářem Regálem dojednejte bližší podrobnosti!

S přátelským pozdravem
oddaný
Petr Gajdík
vrchní zemský rada
a
místopředseda Ústřední rady církve čsl.
Tábor 7/II.


Petr Gajdík upřesňuje organizaci přednášky a bohoslužby v Miličíně v neděli 13.2.1921 (10.2.1921)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 77-78]

Vážený pane starosto,

přijedu, jak jsem již psal, na zast. Milč. v neděli ráno. Přednáška může býti hned o 9. hod., bohoslužba po přednášce. Jen vyhledejte co největší místnost; oltář ozdobte zelení a možno-li obrazy Husa a Komenského.

Zasílám ještě 2 ex. písně mešní Husovy. Doufám, že ji páni učitelé nacvičí se školními dětmi a našimi stoupenci a dají opsat aspoň 50 krát.

Odpovědi mešní doufám, že Vám pošlou nebo už poslali z Votic.

Srdečně Vás zdraví a na shledanou se těší Vám oddaný
dr. Gajdík.
Tábor 10/2.

Zpět