Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


[Volba nového okresního lékaře v Mladé Vožici]

[Jiskra, pokrokový týdeník českého jihu a jihovýchodu. Vydavatel a odpovědný redaktor Josef Ležák v Táboře, roč. VI, č. 2, 8. ledna 1908]

Z Mladé Vožice. Dne 19. prosince 1907 mělo naše okresní zastupitelstvo schůzi, v níž mimo jiného jednání volen i obvodní lékař za zemřelého MUDr. Antonína Smetanu. Žadatelé byli tři a sice: Dr. Plaček, známý ve svém okolí co dobrý lékař a známý náš spisovatel, Dr. Zapský ze Zap a Dr. Popper. Jediný z těchto tří žadatelů měl zkoušky fyzikální a to byl Dr. Plaček, pro nějž i venkovští členové zastupitelstva se rozhodli a činí tím dle našeho mínění krok kupředu, dokazujíce, chtí jednati nestranně a nehledí na to staré naše strýčkování. Před volbou ujal se slova ředitel panství zdejšího pan Joachimsthal a hleděl získati pro Dra Zapského většinu, ale vida, že námaha jeho je marnou, užil slov, jichž užíti nechtěl a neměl. Uznáváme pana Joachimsthala za muže velikého rozhledu a za dobrého pracovníka, ale to neopravňuje ho k podobnému jednání. Panu Joachimsthalovi odpověděl velice vhodně pan Hojovec, okresní starosta a při volbě zvolen nejkvalifikovanější ze žadatelů MUDr. Plaček, obdržev deset hlasů proti sedmi, jež obdržel MUDr. Zapský. Po této volbě oznámili pánové hrabě Küenburg a ředitel Joachmisthal, že vzdávají se všech funkcí v okrese a zasedací místnost opustili. Jednání pana ředitele Joachimsthala omlouvá snad jeho postavení k panu hraběti Küenburgovi, ale neměl zapomenout, že do okresního zastupitelstva nebyl vyslán panem hrabětem, ale že tam vyslán městem Mladou Vožicí a myslíme, že po dobré úvaze rezignaci svou odvolá. - Dne 20. prosince 1907 byla ustavující schůze nového obecního zastupitelstva našeho, do něhož doslalo se dosti nových členů, takže opravdu jsme zvědavi, změní-li se dosavadní systém úsporný. Nechceme dnes psáti o tom, co za úkoly nové zastupitelstvo čeká a omezíme se jen na jednoduchý referát schůze, ale budeme si nyní jednání obecního zastupitelstva více všímati a naše voliče informovati, aby seznávali, kdo a jakou důvěru si zasluhuje. Starostou zvolen jednomyslně dosavadní starosta pan Prokop Dušek, obchodník, jenž počíná tím čtyřicátý rok svého starostování. Do městské rady zvoleni dosavadní pánové Rosol, hostinský, Joachimsthal, ředitel panství, Adalbertmann, ekonom a nově v užší volbě pan Toms, kartáčník, jehož volbu vítáme proto, že týž jest jednak voličem sboru třetího a hlavně muž, jenž nebojí se říci pravdu, byť i trpkou, nikomu.

Zpět