Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


100 let mladovožického knihovnictví

[Táborský kulturní kalendář, 1967, č. 3, s. 6, podepsáno zkratkou -jb-]

Začalo víc než před sto lety. Již před r. 1863 byl v Mladé Vožici založen čtenářský spolek, který půjčoval knihy, pořádal besedy a hrával divadlo. Prvním knihovníkem byl Václav Macháček. Před rokem 1876 převzala knihovnu čtenářského spolku městská knihovna. Jejím prvním knihovníkem byl učitel Josef Klobás. Za víc než sto let se vystřídalo 21 dobrovolných knihovníků. Byli to kantoři, řemeslníci a úředníci. Roky, ve kterých se nepůjčovalo, bys spočítal na jedné ruce.

Od roku 1953 je knihovníkem Josef Beránek. Toho roku si 53 čtenářů přečetlo 4 700 knih. Po dvanácti letech měla knihovna 677 čtenářů a počet výpůjček 18 914 svazků. Knihovna se několikrát stěhovala. Nejprve byla na radnici, pak v zámku, poté přesídlila do rodného domu známého historika Augusta Sedláčka. Po deseti letech se dočkala důstojného umístění v požární zbrojnici, kde má dvě místnosti. Knihy se půjčují v pondělí, úterý, ve středu a ve čtvrtek. Od roku 1965 je J. Beránek profesionálním pracovníkem knihovny.

Mladá Vožice má 1 750 obyvatel. Z nich je 695 čtenářů, tj. 39,7 % z počtu obyvatel města. Za rok 1966 měla knihovna 22 077 výpůjček, tj. 12,6 svazku na jednoho obyvatele. Víc než 30 % připadá na naučnou literaturu. Čtenáři přečetli 6 767 naučných knih. Knižní fond je celkem 9 844 svazků, z toho 2 021 knih naučných.

Knihovnu navštěvují čtenáři z 54 okolních obcí. Kde nestačí knižní fond, opatří knihovna žádanou knihu pomocí meziknihovní služby. Ze svého fondu půjčila knihovna 46 souborů knih jiným knihovnám. Kladem je spolupráce knihovny s místní ZDŠ. Zbývá dodat, že knihovník vydává ve vlastní úpravě každý rok výročního zpravodaje „Knihovna a čtenáři", a že knihovna přijala vloni uznání JKNV v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu.

-jb-

Zpět