Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Zvěstov
[str. 140]


Vlasák, Okr. Votický 96.


ZÁMEK na starém tvrzišti, rybníky ohraženém: v čase nedávném zgotisovaná dvoukřídlá (v pravém úhlu) hranolová budova o jednom patře z poč. XVII. stol, kdysi červeně rustikovaná. Nad průčelím na vysoké střeše štíhlá renesanční věžka přikrytá sedlovou šindelovou střechou se dvěma korouhvičkami.

Nad vchodem z červ. pískovce vytesaný drobný znak Malovecký původně na farní budově Šlapánovské (okolo r. 1707 zbudované) osazený.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět