Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Sv. Vojtěch (Větrov)
[str. 138 až 139]


Vlasák: Okres Votický 23. — Ottovy »Čechy«.


Jihovýchodně od Votic, na skalnatém vrchu, krásný výhled do širého kraje skytajícím, 679 m nad hladinou mořskou, vypíná se osamělá KAPLICE

str. 139

čtvercová, dvěma lunetovými okny osvětlená, prkenným stropem přikrytá s prostou, prkny obitou čtyřhrannou věžkou na taškové střeše. Vystupuje se k ní po několika z lámaného kamení narovnaných stupních. Vystavěna byla okolo r. 1680 hrabětem Ferdinandem z Vrtby.

Při kapličce pod širým nebem prostý kamenný stůl: žulová deska na čtyřech hladkých hranolových sloupcích.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět