Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Vlčkovice
[str. 127]


A. N. Vlasák. Okr. Vot. 72 — Sedláček, Hrady a zámky IV., 248.


ZÁMEK dosud patrným příkopem a valem obehnané stavení s čtverhranou věží, upraven v 2. polovici stol. minulého na zbytcích bývalé tvrze v jednopatrovou budovu šindelovými mansardami krytou, chudobné výzdoby. Na východ vystupuje z budovy zrušená nyní kaplička Ježíšových přátel se zabílenými nástěnnými obrazy.

Bývalá středověká TVRZ v připojených Bromovicích, zkažena byla v bitvě Jankovské (1645.).


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět