Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Střezimíř
[str. 112 až 116]


Schaller, VIII., 222. — Sommer, XVI, 158. — Vlasák, Sedlecko 106-107. — Ant. Václavík v »Českém Jihu« 1878 č. 44.


FARNÍ CHRÁM SV. HAVLA (již r. 1352 farní), orientovaná stavba gotická z prostředka XV. stol: presbytář pravoúhlý o dvou klenbových polích, cihlovou klenbou, z počátku XVII. stol. pocházející, překlenutých. Zdivo jest lámané, z vápence a žuly. Žebra klenbová skládají se ze dvou šikmých ploch v ostrou hranu se sbíhajících (obr. 115.).

str. 113

Výška klenby od země 8,98 m. Žulové konsoly žeber (celkem šest) ve výši 4,05 m od země mají tvar hlav lidských (obr. 116.). Ve zdi za oltářem dvě okna do špice sklenutá, z nichž kružby až na nepatrné .zbytky vytlučeny. V okně levé (jižní) zdi zachovala se kružba poměrně nejlépe a dá se doplniti středním křížovým kusem, jenž nalezen byl zazděný ve zdi hřbitovní (obr. 117.).

Gotické sedile v jižní zdi presbytáře (hořejší ozdobná část 1,42 m vys. a 1,12 m šir.) o dvou pěkných gotických kružbách v části nejhořejší. (Obr. 118.)

Sanktuarium gotické ve zdi severní (1,35 m vys., 0,50 m šir.) s mělce vypuklou, ve tvarech dosti obhroublou ornamentikou nad dvířky, v jejíž středu nepochybně byl původně obraz tváře Kristovy. (Obr. 119.)

Vchod do sakristie (1,96 m vys.) pravoúhlý, žlábkem a oblým prutem profilovaný, s kamennými trojhrannými výplněmi v hořejších koutech.

Sakristie překlenuta síťovým klenutím o dvou polích; hlavice jsou římsové; toliko jedna v podobě hlavy. Ve východní zdi gotické okénko s kružbou dvojnosou.

Vítězný oblouk, dosti bohatě profilovaný, do špice sklenutý.

Loď obdélníková plochým stropem krytá; v jižní zdi dvě okna, z nichž kružby až na nepatrné stopy vylámány. V severní zdi portál do špice sklenutý, dvěma žlábky a jedním oblým prutem profilovaný (2,62 m vys., 1,46 m šir.).

str. 114

Oltáře barokní. Hlavní oltář s nevkusným štítovitým dřevěným nástavcem, jenž tvoří pozadí menší kopie obrazu P. Marie Klokotské. Lepší jsou postranní oltáře v lodi z. r. 1707, jichž hořejšek skládá se ze dvou rámců: dole čtyřhranného, nad ním malého oválového; oba jsou stylisovaným listovím obklopeny. V presbytáři u jižní stěny pod druhým polem klenbovým barokní oltář sv. Jana Nep.: v mělkém výklenku, barokním listovím obklopeném, stojí socha světcova.

Kalich stříbrný, částečně zlacený (20 cm vys.; průměr kupy 8 cm.r průměr nohy 13 cm.). Na noze, pokryté řídkým listovým ornamentem stylisovaným, 3 oblé medaillonky, v nichž vytepáno poprsí sv. Jana Nep., erb šikmo k levé straně čtyřmi úzkými pruhy dělený s letopočtem 1705 a erb ve čtyři pole rozdělený s malým štítkem uprostřed; v pravém poli nahoře a levém dole polovice orlice, v levém poli nahoře a pravém dole čáp. Kolem kupy listový ornament stylisovaný. Na ploché obrubě kruhové kolem nohy tečkovaně vybitý nápis: GEORGIUS • CAROLVS • STEINBACH • DE • KRANIGSTEIN • FRANCISCA • AMABILIA • STEINBACHIN • NATA • BROMIN • DE • MERODIN. Značka:

str. 115

Monstrance paprsková, stříbrná a částečně zlacená, 0,43 m vys., 19 cm šir.; šířka nohy 16,5 cm. Noha ozdobena jest v užším průměru dvěma vytepanými hlavičkami okřídlenými; na širším průměru jsou bouquety květin s růží ve středu. Střed srdcovitý; kolem něho stilisované lupení a dvojnásobná řada paprsků za sebou. Značka:

Křtitelnice cínová nízká (53 cm i s křížkem). Na kotlíku dvě kartuše a nápis:

TITVL
PAN STANISLAV
STRANIK Z KOPIDLNA
PÁN
NA STRZEZMIRZY
A: 1704.

Na víku tři andílčí hlavinky okřídlené. (Obr. 120.)

Svícny cínové s nohou trojbokou, na bocích polovypuklými ornamenty rostlinnými ozdobenou, z r. 1679 a 1709. Svícny s rovnou čtvercovou cínovou nohou uprostřed prohloubenou, z níž vyrůstá jednoduše profilovaný stvol. Na noze nápis: WACLAW SYN KOWARZE RADENSKYHO 1652.

Zvon 1. 62 cm šir., 53 cm vys. Kolem hořejšího okraje nápis gotickou minuskulí:

‡ anno ‡ domini ‡ milesimo ‡ quingentesimo ‡ secundo ‡ ivannes ‡ cantarista ‡

str. 116

Pod tím na plášti nad polovypuklým obrázkem sv. Pavla:

‡ fecit ‡

Zvon 2. 29 cm šir., 22 cm vys. Na plášti nezřetelná figurální polovypuklina na obou stranách stejná; u ní letopočet 1590. Kolem hořejšího kraje nápis :

TENTO VDIELIAN W TABORZE V SLEPIPCZKI.

Pod tím gotický ornament, jenž se (o polovici zúžen) opakuje i při dolejším okraji.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět