Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Slavkov
[str. 110]


Vlasák: Okr. Vot. 42


TVRZ, v XV. stol., původ a sídlo Vidlákův ze Slavkova, stávala uprostřed vesnice. Zdivo její rozebráno bylo - až na pranepatrné zbytky - teprve za naší doby na stavivo.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět