Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Otradovice Červené (Jankovské)
[str. 71 až 72]


Vlasák: Okr. Vot. 87.


Pode dvorem na zahradě při č. p. 2. zbytky skrovné TVRZE původně velikým rybníkem do kola obklíčené. Nalezeny tu (kromě některých nádob,

str. 72

klíčův a pod.) úlomky gotických kachlů z prvé polovice XV. stol. (obr. 72.), nepolévaných, na nichž jsou v hrubém reliéfu vypodobněni zbrojnoši v zajímavém odění, s cepy a kušemi do boje táhnoucí.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět