Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Otradovice Bílé (Neustupovské)
[str. 71]


Vlasák: Okr. Vot. 72.


TVRZIŠTĚ, východně při dvorci pod hrází značného rybníka »Komory«, se zbytky zdiva, obehnané v okruhu valem a příkopem.

Ve dvorci jižní pořadí budov jest zbytek zámku v XVII. stol. vzniklého, z něhož se zachovalo prostorné přízemí, klenbou na přič valenou půlkruhovými pasy opřenou, zaklenuté.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět