Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Matrika přihlášených k Církvi československé v Milčíně (1921)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 111-196]


Opis matriky uvedený na této stránce obsahuje převážně jen jména příslušníku Církve Československé v Milčíně zanesená na jednotlivých stránkách matriky. Detalnější záznam se zobrazí po kliknutí na slovo fotokopie u příslušné stránky matriky.


str. 1 [fotokopie]
Čeněk Kraupner (rodiče: Čeněk Kraupner, M. Koblicová), vystupuje z církve římsko-katolické a vstupuje do československé 6. února 1921. Nar. 15.2.1867 v Milčíně, okres Mladá Vožice, ženatý, obchodník.
Stanislav Kraupner, nar. 8.6.1910, zemřel 21.12.1936
Ladislav Kraupner, nar. 28.9.1912
Miloslav Kraupner, nar. 21.1.1916
Josef Kraupner, nar. 21.3.1915, sirotek, nem. syn. Barbory Kraupnerové
Anna Kraupnerová (rodiče: František Stejskal, Marie Trpková), manželka obchodníka, nar. 23.7.1871 v Milčíně
Anna Kraupnerová, nar. 22.8.1907 v Milčíně

str. 2 [fotokopie]
Anežka Kraupnerová - Přibylová (rodiče: Čeněk Kraupner, Anna Stejskalová), obch. příručí (škrtlé), choť učitele, nar. 23.3.1901 v Milčíně, zemřela 6.2.1921
Rosalie Stejskalová (rodiče: František Stejskal, Marie Trpková), svobodná, soukromnice, nar. 27.8.1873 v Milčíně
Marie Kraupnerová, vdova, 1840
Jan Koblic
Liduška Kraupnerová - Králová, 19.5.1894
Vojtěch Král

str. 3 [fotokopie]
Jan Houdek (rodiče: Jan Houdek, Josefa Kapalová), provazník, v Milčíně č. 217, rozvedený, nar. 6.5.1871 v Milčíně
Jan Houdek (rodiče: František Houdek, Magda Boušková), ženatý, krejčí v Milčíně 217, nar. 13.5.1841 v Lažanech, křest v Milčíně
Josefa Houdková (rodiče: František Kopal, Rosálie Bílá), maželka, č. 217, nar. 13.12.1848 v Milčíně
Josef Vaněk (rodiče: Karel Vaněk, Julie Mrzenská), syn krejčího, nar. 2.3.1920 v Kladně

str. 4 [fotokopie]
Václav Borkovec (rodiče: Václav Borkovec, Josefa Smetanová), sedlář v Milčíně č. 5, ženatý, nar. 12.8.1889 v Milčíně
Josef Borkovec, nar. 5.3.1920 v Milčíně
Josefa Borkovcová (rodiče: Josef Doubrava, Marie Kardová), manželka, nar. 27.5.1890 v Nešticích okr. Sedlec
Václav Borkovec (rodiče: Antonín Borkovec, Františka Veselá), provazník, ženatý, č. 166, nar. 14.9.1861 Těnice - Mladá Vožice - Nová Ves
Josefa Borkovcová, manž. provazníka, nar. 18.2.1853
Marie Petrásková

str. 5 [fotokopie]
Jan Hlavnička (rodiče: Josef Hlavnička, Rozalie Suchanová), nar. 17.11.1898 v Milčíně, ženatý, rolník
Anna Hlavničková (rodiče: ???, Josefa Peterková), nar. 18.4.1900 v Milčíně, vdaná
Josef Hlavnička (rodiče: J. Hlavnička, Alžběta ???), vdovec, nar. 14.3.1854 v Milčíně
Josef Havlíček, ženatý, holič, Milčín 155, nar. 28.2.1883 Lisice, okr. Kunštát
Karel Havlíček, nar. 15.4.1913 Rosice n/L. u Pardubic
Františka Havlíčková (rodiče: Jan Procházka, Barbora ???), nar. 29.5.1881, manželka holiče

str. 6 [fotokopie]
Karel Maňák (rodiče: V. Maňák, Kateřina Tepková), obuvník, nar. 28.1.1876 v Milčíně, ženatý, přestoupil k církvy "bez vyznání"
Karolina Maňáková (rodiče: Josef Marek, Josefa Beránková), manželka, nar. 10.11.1873 Kosova Hora, okr. Sedlčany
Anna Maňáková (rodiče: Karel Maňák, Karolina Marková), švadlena, nar. 22.7.1902 v Milčíně, svobodná
Božena Maňáková (rodiče: Karel Maňák, Karolina Marková), svobodná, švadlena, nar. 22.9.1904 v Milčíně
Josefa Maňáková, nar. 18.3.1907 v Milčíně
Anežka Maňáková, nar. 22.11.1911 v Milčíně

str. 7 [fotokopie]
Josef Bejček (rodiče: Stan. Bejček, Jos. Fejfarová), nar. 15.9.1880 v Jílovém, křest Jílové u Prahy, ženatý, obchodník v Milčíně 156
Anna Bejčková (rodiče: Anna Filková, Jan Včelák)
Marie Bejčková, manželka obch. v Milčíně, nar. 30.5.1886 v Milčíně
Marie Bejčková, nar. 15.2.1908
Ludmila Bejčková, nar. 16.9.1910
Jarmila Bejčková, nar. 14.11.1914
Jaroslav Buřič (rodiče: Jan Buřič, M. Vachanová), svob., obuv. učeň, č. 233, nar. 5.4.1905 v Prudicích okr. Ml. Vožice

str. 8 [fotokopie]
Karel Šťastný (rodiče: Karel Šťastný, Anna Bendová), pokrývač v Milčíně, nar. 15.1.1887v Milčíně
Miroslav Šťastný, nar. 14.9.1915
Barbora Šťastná (rodiče: Tomáš Fantyš, Terezie Oplová), manželka pokrývače, nar. 29.11.1885 v Milčíně
Karolína Šťastná, nar. 11.2.1914 v Milčíně Marie Šťástková (rodiče: Fr. Havlíček, J. Průchová), manželka zedníka, č. 131, nar. 19.10.1881 Červený Újezd okr. Votice
Marie Šťástková, nar. 19.5.1908
Karel Šťástka, nar. 17.9.1913
Božena Šťástková, nar. 25.9.1908
Vojtěch Šťástka, ženatý, zedník, nar. 23.4.1877

str. 9 [fotokopie]
František Kubec (rodiče: Josef Kubec, Marie Koucká), ženatý, obuvník, nar. 2.12.1869
Petronila Kubecová, manželka obuvníka, nar. 1.4.1877, Německé Záhoří
Karel Kubec (rodiče: Karel Kubec, Petronila Smetanová), svobodný, obuvník, nar. 25.10.1900 Milčín
Josef Kubec, svobodný, bednář, nar. 7.3.1903
Alžběta Kubecová, nar. 19.11.1904
František Kubec, nar. 25.4.1908
Vladimír Kubec, nar. 1.8.1919

str. 10 [fotokopie]
Fr. Šteflová (rodiče: Vojtěch Královský, Fr. Kovzová), choť učitele v Milčíně, nar. 18.2.1886
Jan Štefl, nar. 9.12.1910
Fr. Štefl (rodiče: Jan Štefl, Karolina Mrzenová), učitel, nar. 10.8.1881 Malšice okr. Tábor
(Šteflovi se v roce 1927 odstěhovali do Skrýchova) Jan Ludomír Smrčka (rodiče: František Smrčka, Aloisie Nováková), řídíci učitel, nar. 1.7.1865
Otilie Smrčková, choť řídícího učitele, nar. 11.11.1869 v Milčíně

str. 11 [fotokopie]
Antonín Šmelc (rodiče: Jan Šmelc, Frant. Vondráková), domkář 171, ženat, nar. 6.1.1877
Karel Pětivlas, Žibkov 1, svob., studující, nar. 8.9.1904 v Žibkově, jest ve světě

str. 12 [fotokopie]
Jaroslav Rubeš (rodiče: Fr. Rubeš, Fr. Ježková), svob., strojník v Petrovicích okr. Mladá Vožice, nar. 27.4.1898
Antonín Rubeš (rodiče: Fr. Rubeš, Fr. Ježková), svob., kovář, nar. 3.4.1893 v Petrovicích
Antonín Mudra, kovář, svob., Petrovice, nar. 3.6.1905 ve Vídni v nalezinci
František Vaniš (rodiče: Josef Vaniš, Fr. Dohnalová), svob., kolářský dělník v Petrovicích, nar. 3.12.1897 v Žibkově, obec Lažany, okres Mladá Vožice
Marsín Otokár, svob., obuvník, nar. 27.2.1903 v Milčíně, zdržuje se ve světě

str. 13 [fotokopie]
Marie Baborová - Ledvinová (rodiče: Petronila Klímová, Jos. Dvořák), vdova, č. 14, nar. 24.10.1885
Josef Babor, nar. 19.8.1909 v Milčíně
Jan Babor, nar. 2.3.1912 v Milčíně
Rudolf Babor, nar. 22.8.1913 v Milčíně
Karel Babor, 2.1.1920 v Milčíně
Marie Šnajdrová, svobodná, služebná, č. 14, nar. 3.8.1881 Praha nalezinec
Antonín Šiška (rodiče: Václav Šiška, M. Šnajdrová), Milčín 88, ženatý, tkadlec, nar. 11.65.1858
Antonie Šišková, vdaná, nar. 13.4.1861
Frant. Štibralová

str. 14 [fotokopie]
Anna Dvořáková (rodiče: Jan Dvořák, Anna Trachtová), nar. 13.11.1896 v Milčíně
Václav Lantendorf (rodiče: Hynek Lantendorf, Aloisie Novotná), nar. 28.8.1839 v Milčíně, zemřel 1929
Josef Dvořák (rodiče: K. Dvořák, A. Vondráková), svob., krejčí, č. 176, nar. 1.3.1899 v Milčíně
Václav Kukš, svob., obuvník, nar. 14.11.1901 Praha nalezinec u sv. Apolináře, Milčín 178, zdržuje se v Praze

str. 15 [fotokopie]
Anna Borkovcová - Suchanová (rodiče: Václav Borkovec, Jos. Smetanová), nar. 29.6.1896, Milčín 166
Václav Budílek (rodiče: Frant. Budílek, Frant. Kladivová), nar. 5.9.1879ve Voticích, ženat, holič
Antonie Budílková (rodiče: Emanuel Král, Ant. Hubrtová), choť holiče v Milčíně, nar. 7.5.1881 v Berouně
Anna Bursíková, vdaná Skalníková (rodiče: Hynek Bursík, Josefa Stiborová), Milčín 7, nar. 11.5.1896 v Podlesí okr. Votice, Neustupov, přestoupila do římské

str. 16 [fotokopie]
Josef Prošek, čeledín u Včeláků, nar. 13.5.1891 v Nemyšli okr. Mladá Vožice, fara Hoštice
Božena Kočová, č. 133, u Včeláků?, svobodná, služebná, nar. 28.9.1897, Slabsko, obec Neustupov, okr. Sedlčany, fara Vrcholtovice
Hynek Kočí, Anna Kuklová
Marie Kočová (matka: Božena Kočová), nar. 1.12.1917 v Petrovicích, fara Nová Ves Ml. Vožice

str. 17 [fotokopie]
Josef Novák, cukrář v Milčíně č. 137, ženatý, nar. 15.1.1870 Proseč - Vobnořišť
Marie Nováková (rodiče: Václav Pavlík, Rozalie Hrstková), choť cukráře, nar. 15.12.1865 v Milčíně
Josef Novák (rodiče: Jos. Novák, M. Pavlíková), svobodný, cukrář, nar. 18.1.1900 v Milčíně, přestoupil k "bez vyznání"
Ludmila Nováková (rodiče: Jos. Novák, M. Pavlíková),svob., cukr. učenice, nar. 3.5.1904 v Milčíně

str. 18 [fotokopie]
Václav Hrachovec (rodiče: Josef Hrachovec, Anna Tůmová), č. 127, svob., obuvník v Milčíně, nar. 26.9.1896, četník, není zde, pobyt neznám
Zdenka Voráčková, choť učitele v Milčíně, č. 204, nar. 25.8.1878 na Vinohradech
Eva Voráčková (rodiče: V. Voráček - učitel v Milčíně, Zdenka Štěpánková), nar. 13.2.1913 v Milčíně
Václav Voráček, nar. 12.8.1877
Václav Vondrák (rodiče: K. Vondrák, Krist. Ludvová), svob., truhlář, č. 209, nar. 13.9.1899, není zde
František Včelák (rodiče: Frant. Včelák, Julie Baborová), syn hostinského, č. 58, nar. 24.10.1910 Anna Včeláková, dcera hostinského, č. 58, nar. 4.5.1913

str. 19 [fotokopie]
Josef Vinduška (rodiče: Karel Vinduška, Marie Šiková), č. 41, svob., řezník v Milčíně, nar. 21.11.1896
Josef Vatrs (rodiče: Václav Vatrs, Jos. Peterková), svob., krejčí, Milčín 197, nar. 25.3.1897
Jan Vrtiška (matka: Frant. Adamová), svob., řezník, nar. 13.5.1898 Nová Ves okr. MLadá Vožice
Karel Vinduška (rodiče: Karel Vinduška, Ant. Vindušková), svob., obuvník, č.p. 189, nar. 28.11.1901 v Milčíně okr. Mladá Vožice, přestoupil k římské v roce 1929

str. 20 [fotokopie]
Karel Říha (rodiče: Karel Říha, M. Loudová), obch. přír., svob., Milčín č. 12, nar. 17.8.1898, zemřel 17.8.1921
Anna Řeháčková (rodiče: Josef Řeháček, M. Veinerová), svobodná, Milčín 219, nar. 26.7.1842
Josef Řeháček (matka: Anna Řeháčková), svobodný, dělník, nar. 26.7.1884
Václav Fiala (rodiče: Václav Fiala, A, Hladíková), č. 55, svobodný, úředník, nar. 29.7.1895 Újezdec okr. Litomyšl, je na Slovensku
Růžena Vranická, svobodná

str. 21 [fotokopie]
Vilém Švelbr (rodiče: Vilém Švelbr, Marie Zelenková), Milčín 134, dámský krejčí, ženatý (škrtlé), rozvedený, nar. 20.7.1883
Štěpánka Petrů (rodiče: Antonín Petrů, Marie Bednářová), nar. 24.7.1895, svob., v Milčíně, v Horách Ratibořských okr. Tábor
Jan Štegr (rodiče: Vojt. Štegr, Anastazie Chytrová), svobodný, truhlář, č. 125, nar. 6.11.1892
Marie Štegrová - Trefilová (rodiče: Vojt. Štegr, Anastazie Chytrová), svobodná, nar. 3.10.1897
Valerie Štegrová - Staudingerová (rodiče: Fr. Zelenka, Marie Staudingerová), nar. 25.1.1897 Vídeň

str. 22 [fotokopie]
Václav Dohnal (rodiče: Václav Dohnal, Homolová), Milčín 52, bednář, svobodný, nar. 13.8.1897
Rudolf Vinduška, nar. 1.4.1898 Milčín
Václav Lukeš, lesní hajný, Horní Borek 2 pošt. Milčín, nar. 5.1.1876 Nové Dvory u Petráňů?, ženatý
Marie Lukešová (rodiče: Petr Šiška, Terezie Fantyšová), manželka lesního hajného v Horním Borku č. 2, nar. 9.4.1889 v Milčíně
Anna Lukešová, nar. 12.4.1913 v Horním Borku
Ludmila Lukešová, nar. 12.10.1918
Růžena Koukalová (matka: Růžena Koukalová), svobodná, nar. 10.6.1904 Praha nalezinec
Josefa Koukalová, nar. 11.2.1922 Praha nalezinec

str. 23 [fotokopie]
František Dvořák (rodiče: Jos. Dvořák, Petronila Klímová), Milčín 48, svobodný, kovář, nar. 29.11.1898
Anna Dvořáková (rodiče: Jos. Dvořák, Petronila Klímová), svobodná, nar. 28.10.1894, provdala se do Votic
Josef Dvořák, ženatý, kovář, nar. 27.8.1860

str. 24 [fotokopie]
Vojtěch Vobořil (rodiče: Jan Vobořil, Anna Kabátová), Milčín 232, ženatý, kovář, nar. 8.4.1875
Jan Vobořil (rodiče: Jan Vobořil, Anna Kabátová), kovář v Milčíně, ženatý, nar. 4.12.1886
Marie Vobořilová (rodiče: Matěj Houdek, M. Suková), vdaná, manželka kováře, nar. 5.2.189 v Javoře u Vrcholtovic okr. Mladá Vožice
Anna Vobořilová (rodiče: Josef Kabátek, M. Javorská), vdova, nar. červenec 1850, Nová Ves

str. 25 [fotokopie]
Jan Vršecký, nar. 26.12.1886, Martinice okr. Votice, Malovice č. 2
František Vršecký, nar. 14.10.1914
Josef Vršecký (rodiče: Jan Vršecký, Anna Bartůšková), svob. nar. 21.3.1906 Malovice, Budenín okr. Votice, fara Jankov
Hynek Slunečko, výměnek Malovice 3, nar. červenec 1842 v Hrnčířích, fara Kamberk
Marie Slunečková (matka: Anna Javorská), manželka, nar. březen 1846, Malovice, Nová Ves
Jan Slunečko (rodiče: Hynek Slunečko, Marie Piskáčová), svob., Malovice 3, nar. 27.12.1879 v Malovicích, dělník

str. 26 [fotokopie]
V. Slunečko (rodiče: H. Slunečko, M. Javorská), ženatý, rolník, Malovice 3, nar. 14.4.1886
Josef Sunečko, nar. 20.11.1914
M. Slunečková, manželka, nar. 21.5.1890 NOvé Dvory

str. 27 [fotokopie]
Emanuel Pětivlas (rodiče: Prokop Pětivlas, Barbora Raková), v Milčíně, ženatý, nar. 29.11.1870
Jaroslav Pětivlas, nar. 29.10.1911
Anastázie Pětivlasová (rodiče: Em. Marsín, Anast. Kotková), manželka, nar. 6.6.1869
Marie Pětivlasová (rodiče: Em. Pětivlas, Anast. Marsínová), svob., švadlena, nar. 28.1.1901
Anna Pětivlasová, svob., nar. 21.1.1902
Božena Pětivlasová, svob., nar. 1.9.1905
Josef Pětivlas, svob., nar. 10.2.1907

str. 28 [fotokopie]
Jan Matoušek (rodiče: Josef Matoušek, M. Matejičková), obuvník, svobodný,, č. 188 v Milčíně, nar. 9.5.1894, odstěhoval se do Prahy
Marie Melichová (rodiče: Josef Javorský, Fr. Macháčková), vdaná, Záhoří 7, nar. 16.10.1885 v Záhoří
Marie Melichová, nar. 11.10.1907
Josef Melich (rodiče: Jos. Melich, Marie Javorská), svobodný, truhlář, nar. 1.4.1905
Antoním Mudra, kovář, svob., v Petrovicích, nar. 3.6.1905 v nalezinci ve Vídni, viz str. 12

str. 29 [fotokopie]
František Hrubant (rodiče: Hynek Hrubant, M. Matoušková), v Milčíně 31, ženatý, rolník, nar. 22.9.1875
Marie Hrubantová (rodiče: Jan Hrubý, A. Růžková), manželka rolníka v Milčíně 31, nar. 24.12.1855 v Durdicích okr. Votice
Antonie Hrubantová, provdaná za Fantyše
František Hrubant, nar. 6.7.1912
Marie Hrubantová (rodiče: Frant. Hrubanr, Marie Hrubá), svob., nar. 6.3.1906
Anna Hrubá, vdova, výměnkářka, č. 5, nar. 24.12.1864 Lhota Janovická okr. Votice, jara Janovice

str. 30 [fotokopie]
František Hrubant (rodiče: Fr. Hrubant, Marie Brechtová), kominík, ženatý, v Milčíně 32, nar. 12.5.1878
František Hrubant, nar. 3.1.1910
Karel Hrubant, nar. 15.1.1913 ?
Anna Hrubantová (rodiče: Barnora Dvořáková, Frant. Babor), manželka kominíka, nar. 14.6.1881
Marie Hrubantová (rodiče: Fr. Hrubant, Anna Baborová), nar. 11.1.1904
Ludmila Hrubantová, svob., nar. 2.9.1906

str. 31 [fotokopie]
Karel Šiška (rodiče: Petr Šiška, Ter. Fantyšová), domkář, ženatý, v Milčíně, nar. 25.7.1887
Marie Šišková (rodiče: Josef Janovský, Marie Šturcová), vdaná, nar. 24.9.1891 ve Vráži okr. Uhlířské Janovice
Julie Králová (rodiče: Jan Babor, Anna Králová), svob., nar. 13.11.1906 v Praze v porodnici
Božena Špačková (rodiče: Matěj Špaček, M. Duchoňová), svobodná, Milčín 80, nar. 1.1.1880
Růžena Šímová - Havlíčková (rodiče: Josef Šíma, Fr. Procházková), Milčín 155, svob., služ., nar. 15.3.1904 Rosice n./L.

str. 32 [fotokopie]
Hynek Zbouzík (rodiče: Hynek Zbouzík, Marie Vítová), krejčí v Milčíně 121, nar. 28.10.1886
Frant. Zbouzíková (rodiče: Fr. Voříšek, Anna Somrová), choť krejčího, nar. 1.2.1885 v Podlesí u Neustupova, okr. Votice
Marie Zbouzíková, nar. 25.3.1914
Marie Zbouzíková (rodiče: Hynek Zbouzík, Marie Vítová), svob. služka v Milčíně, nar. 14.3.1890
Klára Zbouzíková (rodiče: Hynek Zbouzík, Marie Vítová), svob. služ v Milčíně, nar. 1.8.1893
Klára Zbouzíková ml. nar. 20.12.1920 v porodnici v Praze, křest u sv. Apolináře

str. 33 [fotokopie]
Jakub Smutný (rodiče: Matouš Smutný, M. Petříková), hodinář, ženatý, nar. 31.7.1863 Praha, v Jirchářích
Jan Váňa (nemanželský syn B. Váňové - Smutné), nar. 9.2.1911 v Jiřeticích - Vrcholtovice
Barbora Smutná (rodiče: Josef Váňa, Kat. Krchová), žena hodináře, nar. 2.12.1889 v Jiřeticích okr. Votice
Božena Smutná, nar. 9.12.1919
Emilie Smutná, nar. 30.5.1918
Václav Smutný (rodiče: Matouš Smutný, A. Slabá), truhlář, Milčín 40, ženat, nar. 25.8.1875

str. 34 [fotokopie]
Frant Sednička (rodiče: Fr. Sednička, M. Holovská), zahradník, čp. 97, ženatý, nar. 11.1.1886 Zěvstov okr. Sedlčany, fara Šlapánov
FRantišek Sednička ml., nar. 4.9.1914
Josefa Sedničková (rodiče: Ř. Poustecký, M. Švecová), manželka zahradníka, nar. 11.2.1889
Růžena Vranická, svobodná služka u p. Boušky Lažany 10, nar. 16.3.1925 Víděň IX

str. 35 [fotokopie]
Josef Dvořák (rodiče: Antonín Dvořák, Antonie Purchartová), obuvník, č.p. 176, ženatý, nar. 10.12.1878
Hermína Dvořáková (rodiče: Jan Mančal, M. Brdlíková), manželka obuvníka, nar. 8.2.1886 Stálec u Tábora
Marcela Dvořáková, nar. 17.2.1916
Jarmila Dvořáková, nar. 23.10.1919
Marie Smutná, manželka truhláře č. 40, ar. 13.11.1882 v Oldřichově, fara Nová Ves
Josef Smutný, nar. 12.8.1908 Milčín
Marie Smutná, nar. 8.12.1911
Antonie Smutná, nar. 9.1.1914

str. 36 [fotokopie]
Frant. Kaucký, ženatý zedník, č.p. 164, nar. 25.2.1879 Vlkonice - Neveklov - Křečovice, okr. Sedlčany
Marie Kaucká (rodiče: Fr. Zíka, Hájková), manželka, nar. 20.12.1879
Karel Kaucký, svobodný, nar. 4.9.1906
Anežka Kaucká, nar. 2.5.1908
Fr. Kühnel, vdovec, hrnčíř, nar. 14.9.1855 Praha porodnice kostel u sv. Apolináře
Anastazie Kühnelová (rodiče: Frant Kühnel, Alžběta Boušková), služebná, svobodná, Milčín 176, nar. 19.8.1891
Josef Kühnel, nar. 7.3.1914 Milčín

str. 37 [fotokopie]
Jan Břicháč (rodiče: J. Břicháč, Roz. Dvořáková), ženatý, tesař, č.p. 245, nar. 6.5.1878
Rozalie Břicháčová (rodiče: Jos. Trefil, M. Blahoušová), manželka tesaře, nar. 10.10.1872
Josefa Břicháčová, nar. 27.8.1909
Jan Břicháč ml., nar. 14.5.1904
Anežka Břicháčová, nar. 20.1.1906

str. 38 [fotokopie]
Antonín Hrubant (rodiče: Karel Hrubant, Anna Bílá), obchodník, č.p. 150, nar. 6.6.1876
Stanislav Hrubant, synovec, nar. 10.3.1908 Vídeň
Marie Hrubantová (rodiče: Frant. Babor, Barbora Dvořáková), manželka obchodníka, nar. 27.7.1879
Jiřina Hrubantová, nar. 26.12.1907
Marie Hrubantová (rodiče: Ant. Hrubant, M. Baborová), svobodná, nar. 23.8.1903
Václav Hrubant, svobodný, obch, přír.,nar. 1.10.1905

str. 39 [fotokopie]
Josef Bouška (rodiče: František Bouška, Marie Matoušková), ženatý, rolník, č.p. 122, nar. 1840 Horní Borek
Petronila Boušková (rodiče: Antoním Řeháček, Anna Ježovská), manželka rolníka, nar. 25.6.1850
J. Hyánek, truhlář, nar. 16.2.1886 Všetaty - Holešov
Marie Hyánková (rodiče: Jos. Bouška, Petr. Řeháčková), vdaná, manželka truhláře, nar. 15.1.1887, odstěhovala se
Vladimír Bouška, svobodný, nar. 23.1.1907 Vídeň IX, fara sv. Peregrina
Antonie Boušková, svobodná, úřednice, nar. 1.1.1899
Vladislav Bouška, nar. 20.9.1920 Radošovice okr. Říčany, fara Vršovice

str. 40 [fotokopie]
Václav Smutný (rodiče: V. Smutný, M. Tesařová), ženatý, obuvník v Milčíně č. 219, nar. 28.9.1881
František Smutný, nar. 30.11.1916 Milčín
Václav Smutný, nar. 8.12.1919 Záhoříčko u Chotovin
Barnora Smutná (rodiče: Daniel Paleček, Emilie Šabatková), manželka obuvníka, nar. 28.11.1883
Marie Smutná, nar. 30.8.1909
Anna Smutná, nar. 26.7.1911
Emilie Smutná, nar. 13.6.1913
Františka Smutná, nar. 30.12.1914
Josefa Doubková (rodiče: Josef Heráň, Marie Muchová), Milčín č. 19, manželka zedníka, nar. 15.2.1882 Styrov, Votice okr. Sedlčany, křest Milčín

str. 41 [fotokopie]
Jan Doubek (rodiče: Doubek, Blažková), ženatý, listonoš, č.p. 187, nar. 7.12.1878
Anna Doubková (rodiče: Vrtiška, Škrétová), manželka listonoše, nar. 29.4.1879 Oldřichov, Nová Ves - Ml. Vožice
Anežka Doubková, nar. 16.8.1908, Oldřichov, Nová Ves
Emilie Doubková, nar. 24.11.1910 Německé Záhoří, Milčín
Františka Doubková, nar. 18.2.1913 Milčín
Marie Doubková (rodiče: Jan Doubek, Anna Vrtišková), nar. 6.12.1906 Oldřichov - Nová Ves
Jan Doubek (rodiče: František Doubek, Marie Řeháčková), ženatý, zedník, č.p. 19, nar. 22.6.1871 Kostelec - Hluboká u čes. Budějovic

str. 42 [fotokopie]
František Novák (rodiče: Jos. Dvořák, Anna Brožková), Malovice 9, žentý, rolník, nar. 4.6.1874 Horní Střítež, okr. Mladá Vožice
Alois Novák, nar. 10.9.1908 Malovice
Josef Novák, nar. 15.1.1911
Josefa Nováková (rodiče: Jos. Brázda, M. Kuklová), manželka rolníka v Malovicích č. 9, nar. 11.3.1883
Aloisie Nováková, nar. 10.9.1908
Marta Nováková, nar. 30.3.1914 Jaroslav Novák (rodiče: Fr. Novák, J. Brázdová), svobodný, nar. 11.7.1903

str. 43 [fotokopie]
Anna Nováková (rodiče: Jos. Vnouček, Anna Doubková), Malovice 26, vdova, domkářka, nar. 20.7.1862 v Kočové, okr. Ml. Vožice - Šebířov
Františka Nováková (rodiče: Jan Novák, Anna Vnoučková), svobodná, nar. 15.2.1891 Radvanov, okr. Ml. Vožice
František Novák (rodiče: J. Novák, A. Vnoučková), svobodný, zedník, nar. 1.12.1893 Radvanov
Petr Novák, svobodný, pekař, nar. 26.6.1898
Filip Novák, svobodný, nar. 28.4.1901 Radvanov

str. 44 [fotokopie]
Josef Barchánek, ženatý, topič, Malovice, nar. 23.12.1862 Velká Mořina okr. Hořovice
František Barchánek, nar. 24.9.1907 Malovice
Marie Barchánková, svobodná, služka, nar. 21.1.1898 Osek u Hořovic
Jaroslav Barchánek, svobodný, učeň kovářský, nar. 9/1905 Malovice

str. 45 [fotokopie]
Jan Michálek (rodiče: Václav Michálek, Kateřina Rubešová), Malovice č. 21, ženatý, krejčí, nar. 29.4.1883 Malovice
Ludvík Michálek, nar. 26.6.1916 Sasko
Josef Michálek, nar. 31.10.1920 Malovice
Antonín Michálek(rodiče: Václav Michálek, Kateřina Rubešová), svobodný, rolník, tesař, nar. 8.6.1890 Malovice
František Novotný, Nasavrky 2, školák,
Jan Míchal (rodiče: Jan Míchal, Marie Stejskalová), svobodný, dělník, nar. 15.6.1900 Milčín

str. 46 [fotokopie]
Rudolf Korb (rodiče: Jan Korb, Marie Krejčová), Malovice 30, dělník, ženatý, nar. 8.10.1886 Zlíhov - Smíchov
Rudolf Korb, nar. 1.3.1913 Michle
Karolína Korbová (rodiče: Václav Cirman, M. Slabá), žena dělníka, nar. 28.9.1886 Malovice
Marie Korbová, nar. 1.1.1915 Malovice
Kristýna Trachtová (rodiče: Josef Trachta, Marie Břicháčová), Reksyně u Milčína 2, nar. 20.12.1903 Odlochovice

str. 47 [fotokopie]
František Cirman (rodiče: Václav Cirman, M. Slabá), ženatý, obuvník, Malovice 18, nar. 12.11.1883 Malovice
Marie Cirmanová (rodiče: Jan Kühnel, Anna Plotzová), manželka obuvníka, nar. 15.5.1889 Jeníčkova Lhota okr. Tábor, fara Chotoviny
Růžena Čápová (rodiče: Ant. Čáp, Petr. Kubecová), Milčín 216, nar. 24.1.1903
Rudolf Adam (rodiče: Emanuel Adam, Jos. Chytrová), nar. 17.4.1914

str. 48 [fotokopie]
Josef Brázda (rodiče: V. Brázda, Barbora Hlávková), rolník, ženatý, Malovoce 9, nar. 15.1.1853
Marie Brázdová (rodiče: Martin Mrhal, Josefa Kuklová), manžalka rolníka v Malovicích, nar. 24.8.1853 Chlistov, fara Neustupov
Josef Brožek, vdovec, nádeník, Malovice 18, nar. 1.2.1871
Marie Šimáková, výměnkářka v Meznu, okr. Sedlčany, vdova, nar. 2.4.1878 Nasavrky, okr. Mladá Vožice, fara Hoštice

str. 49 [fotokopie]
Josef Brázda (rodiče: J. Brázda, Cecilie Vachová), tkadlec v Milčíně 201, ženatý, nar. 27.6.1878
Marie Brázdová (rodiče: Jan Urban, Julie Štegrová), manželka tkadlece, nar. 23.11.1879
Antonie Brázdová, nar. 12.8.1911 Praha nalezinec
Marie Brázdová, nar. 18.8.1917 Milčín
Ladislav Paleček (rodiče: Daniel Paleček, E. Šabatková), námořník, dělník, obuvník, ženat, nar. 7.7.1892
František Paleček, nar. 4.10.1920 Milčín
Emilie Palečková, nar. 21.2.1918
Marie Palečková (rodiče: Jos. Bártl, M. Hrbková), choť dělníka, nar. 12.7.1892 Jelčany, okr. Kouřim, Drahobudice

str. 50 [fotokopie]
Antonín Arndt (rodiče: Alois Arndt, M. Klímová), ženat, krejčí, č.p. 10, nar. 19.8.1883 Milčín
Antonín Arndt, nar. 21.4.1910 Milčín
Marie Arndtová (rodiče: Josef Renfus, M. Laubendorfová), manželka krejčího, ar. 23.1.1885
Marie Arndtová, nar. 23.2.1912
Jarmila Arndtová, nar. 28.5.1919
Josef Adam (rodiče: E. Adam, Jos. Chytrová), svobodný, řezník, nar. 19.8.1895 Milčín 67
Anna Adamová (rodiče: Emanuel Adam, Jos. Chytrová), svobodná, nar. 15.12.1894

str. 51 [fotokopie]
František Toman (rodiče: Toman, Svobodová), svobodný, výpomoc. dělník, nar. 4.5.1884
Antonín Trefil (rodiče: Josef Trefil, M. Hrubantová), ženatý, obuvník, Milčín 218, nar. 25.5.1879
Karel Trefil, nar. 6.10.1908
Bohuslav Trefil, nar. 3.6.1910
Emanuel Trefil, nar. 6.12.1915
M. Trefilová (rodiče: František Kühnel, Alžběta Boušková), manželka obuvníka, nar. 28.10.1886
Marie Trefilová, nar. 18.10.1912
Emilie Trefilová, nar. 9.4.1917
Antonín Trefil, obuv. učeň, nar. 10.6.1906

str. 52 [fotokopie]
František Jára (rodiče: Josef Jára, M. Brabcová), svobodný, bednář, Milčín 56, nar. 8.2.1899
Antonín Jirkovský (rodiče: Václav Doubek, Anna Doubková), svobodný, krejčí, č. 234, nar. 10.6.1898
František Poustecký (rodiče: Josef Poustecký, Anna Hlaváčková), Zvěstov 48, nar. 18.11.1892
Antonie Vindušková (rodiče: K. Vinduška, M. Šiková), Milčín 41, nar. 17.12.1901
Bohuslav Adam (rodiče: Em. Adam, Josefa Chytrová), svobodný, rolník, Milčín, nar. 2.9.1899

str. 53 [fotokopie]
František Jenšík (rodiče: Fr. Jenšík, Anna Plzáková), ženatý, obuvník, Milčín 212, nar. 2.8.1878 Malovice, okr. Mladá Vožice
František Jenšík, nar. 17.8.1909 Milčín
Julie Jenšíková (rodiče: Josef Ohnesorg, Josefa Ohnesorgová), choť obuvníka, Milčín, nar. 13.5.1879
Josefa Jenšíková (rodiče: Frant. Jenšík, Julie Ohnesorgová), svobodná, Milčín, nar. 17.3.1904
M. Trefilová (rodiče: Ant. Trefil, M. Trefilová), svobodná, nar. 5.9.1896 Milčín 29

str. 54 [fotokopie]
Barbora Holečková (rodiče: Josef Kopal, Ant. Řeháčková), vdaná, manželka krejčího, Milčín 177, nar. 20.2.1889
Jana Holečková, nar. 21.5.1916 Víděň
Marie Holečková, nar. 9.10.1918 Milčín
Vilém Novák (rodiče: Josef Novák, Trefilová), ženatý, truhlář, Milčín 9, nar. 15.11.1896 v Praze II
Antonie Nováková (rodiče: Ant. Čáp, Joh. Černá), manželka, nar. 20.6.1899 Milčín
František Buriánek (rodiče: Jan Buriánek, M. Pěknicová), svobodný, zedník, nar. 4.8.1893 Podlesí okr. Sedlčany, fara Neustupov

str. 55 [fotokopie]
Jan Kulveit (rodiče: Jan Kulveit, Marie Homolková), mlynář, Milčín 33, nar. 27.12.1851 Třešť - Morava
František Kubíska (rodiče: Josef Kubíska, Roz. Bílá), vdovec, soukromník,Milčín 77, nar. 2.3.1855
Hynek Klíma (rodiče: Josef Klíma, Kateřina Červenková), ženatý, domkář, Milčín 24, nar. 31.7.1873 Německé Záhoří
Anna Klímová (rodiče: Jos. Vít, Anna Baborová), vdaná, manželka domkáře, nar. 25.3.1859
Božena Kozáková, svobodná, nar. 21.12.1903 Praha nalezinec

str. 56 [fotokopie]
Ladislav Šabatka (rodiče: František Šabatka, Albína Drábová), svobodný, notářský praktikant (notář. úřad Humenné - Slovensko), nar. 24.6.1896 Sudoměřice okr. Mladá Vožice, fara Chotoviny
Anna Královská (rodiče: Vojtěch Královský, Frant. Kovrzková), svobodná, nar. 13.6.1891 Milčín
Jan Královský, nar. 19.11.1915 Praha nalezinec
Josef Šabatka (rodiče: František Šabatka, Albína Drábová), svobodný, řezník, Milčín 183, nar. 6.2.1901
František Adam (rodiče: Emanuel Adam, Jos. Chytrová), uzenářský dělník, svobodný, nar. 4.10.1906 Milčín

str. 57 [fotokopie]
František Pavlík (rodiče: Václav Pavlík, Rozalie Hrstková), krejčí, ženatý, Milčín 155, nar. 3.10.1874
Oldřich Pavlík, nar. 24.4.1909 Hoštice, okr. Tábor, fara Nemyšl
Antonie Pavlíková (matka: Kat. Marešová), manželka krejčího, nar. 31.5.1881 Nové Dvory, okr. Vožice
Božena Pavlíková, nar. 24.4.1914 Milčín
Jaroslav Stibor, svobodný, kovář, č.p. 155, nar. 2.3.1902 Nové Dvory
Štěpána Pavlíková (rodiče: Frant. Pavlík, Antonie Stiborová), svobodná, krejč. uč., nar. 27.9.1904 Nemyšl, okr. Ml. Vožice, fara Hoštice

str. 58 [fotokopie]
Vojtěch Bobek (rodiče: Jan Bobek, M. Frantlová), ženatý, domkář, Milčín 3, nar. 21.4.1865 Mezno, okr. Sedlec, fara Střezimíř
Barbora Bobková (rodiče: Jan Seifert, Marie Holická), manželka domkáře, nar. 17.8.1867 Vrbno, okr. Louny
Marie Bobková, nar. 4.8.1910 Zechov - Arnoštovice
Oldřich Bobek (rodiče: Vojt. Bobek, Barnora Seifertová), svobodný, kočí, nar. 10.5.1902 Ledvice okr. Duchcov
Rudolf Bobek, svobodný, učeň obuvnický, nar. 5.8.1906 Ledvice - Duchcov

str. 59 [fotokopie]
František Stříbrský (rodiče: Martin Stříbrský, M. Lesnerová), ženatý, obuvník, č. 33, nar. 22.7.1890 Milčín
Bohumil Stříbrský, nar. 17.2.1920
Anna Stříbrská (rodiče: Václav Vrtiška, Fr. Adamamová), manželka obuvníka, nar. 13.7.1900 Nové Ves
Václav Stříbrský (rodiče: Frant. Stříbrský, Rozálie Lesnorová), bezpeč. strážník ve výslužbě, ženatý, nar. 31.3.1882 Milčín 45
František Stříbrský, nar. 9.7.1908 Vršovicxe
Miloslav Stříbrský, nar. 30.8.1919 Milčín
František Stříbrský, nar. 26.1.1910 Milčín 143
Marie Stříbrská (rodiče: A. Stříbrský, M. Šmelcová), nar. 13.2.1912 Milčín 143

str. 60 [fotokopie]
Josef Voříšek (rodiče: Josef Voříšek, Marie Magdalena Zavadilová), ženatý, obuvník, Milčín 176, nar. 20.8.1887
Josef Voříšek, nar. 1.4.1911
František Voříšek, nar. 1.4.1915
Miloslav Voříšek, anr. 29.8.1920
Ferdinand Stříbrský, nar. 14.12.1911 Praha nalezinec, kostel sv. Apolináře
Marie Voříšková (rodiče: Frant. Bosáček, Marie Hrdličková), manželka obuvníka, nar. 15.11.1885 Praha I, fara u sv. Petra

str. 61 [fotokopie]
Marie Janovská (rodiče: Matěj Šturc, Karolína Knoblochová), vdova po cihláři, č. 184, nar. 12.2.1869 Soběhrady okr. Benešov
Jaroslav Janovský, nar. 28.6.1908 Liderovice, Chotoviny
Jan Janovský, nar. 7.5.1913 Liderovice, Chotoviny
Anežka Janovská, svobodná, nar. 4.8.1906
Josef Jeřábek (matka: Julie Jeřábková), ženatý, pekař, Milčín 99, nar. 7.5.1890 Vídeň nalezinec
Marie Jeřábková, manželka, nar. 3.1.1888 Trpín okr. Prachatice
Ladislav Jeřábek, nar. 27.6.1918 Milčín

str. 62 [fotokopie]
Jan Mykuš (rodiče: Václav Mykuš, M. Červová), ženatý, obuvník, Milčín 76, nar. 11.5.1866
Josefa Mykušová (rodiče: Jan. Záruba, Fr. Zárubová), choť obuvníka, nar. 24.10.1868 Chotěboř
Karel Mykuš (rodiče: Jan. Záruba, Fr. Zárubová), svobodný, obuvník, nar. 2.11.1891 Milčín
Aleš Červencl (rodiče: Červencl, Anast. Ptáková), ženatý, rolník, Milčín 49, nar. 25.7.1867
Františka Červenclová (rodiče: Fr. Trefil, Fr. Bílá), choť, nar. 8.12.1873

str. 63 [fotokopie]
František Čáp (rodiče: Tomáš Čáp, Fr. Holánková), ženatý, zedník, Milčín 6, nar. 1.2.1855
Anežka Čápová (rodiče: J. Voleman, Vikt. Volemanová), vdaná, nar. 31.2.1884??? Dub. okr. Tábor - Hory Ratibořské
Antonie Čápová (rodiče: Fr. Čáp, Josefa Křížová), svobodná, učnice krejč., nar. 6.6.1903
Anna Čápová - Veselá, bar. 9.7.1912 v Dubu
Jan Čáp, nar. 1.4.1919
Anna Černá (rodiče: Frant. Černý. Anast. Jelínková), svbodná, Milčín 71, nar. 16.7.1902

str. 64 [fotokopie]
Marie Trefilová (rodiče: Jakub Trefil, Anna Čeňková), vdova, Milčín 29, nar. 15.7.1857 Německé Záhoří
Antonín Trefil (rodiče: Ant. Trefil, Marie Trefilová), truhlář, svobodný, č.p. 29, nar. 10.11.1891
Františka Trefilová, svob. služebná, nar. 22.3.1900
Karel Trefil (rodiče: Josef Trefil, M. Břicháčová), svobodný, pekař, č. 85, nar. 2.2.1885 Milčín

str. 65 [fotokopie]
Jan Švec (rodiče: J. Švec, Barbora Bílá), ženatý, rolník, Milčín 23, nar. 16.7.1888
Jan Švec, nar. 8.2.1916 Milčín
Antonín Švec, nar. 12.5.1919 Milčín
Anežka Švecová (rodiče: František Polidar, Marie Ratajíková), manželka, č. 23, nar. 8.1.1895 Durdice okr. Votice, fara Arnoštovice
Marie Švecová, nar. 12.5.1919 Milčín
Barbora Švecová (rodiče: Ant. Bílý, Kar. Hudcová), vdova, výměnkářka, nar. 25.11.1859 Milčín
Karolína Bílá (rodiče: Václav Hudec, Kateřina Krejčová), vdova, nar. 27.8.1836

str. 66 [fotokopie]
František Ledvina (rodiče: Frant. Ledvina, Marie Novotná), ženatý, dělník, Milčín 13, nar. 28.6.1884 Nový Mlýn, obec Vyšetice, okr. Mladá Vožice, fara Neustupov
František Ledvina, nar. 19.9.1912 Milčín
Karel Ledvina, nar. 1.10.1918 Milčín
Františka Ledvinová (rodiče: Fr. Kubec, M. Šišková), manželka dělníka, nar. 29.2.1888 Německé Záhoří
Božena Ledvinová, nar. 16.9.1908 Milčín
Jan Ledvina, svobodný, kočí, Milčín 14, nar. 10.5.1892 Barčov okr. Votice, fara Neustupov

str. 67 [fotokopie]
Jan Dušek (rodiče: Jakub Dušek, Kat. Svatošová), hokynář, ženatý, nar. 24.4.1845
Josefa Dušková (rodiče: Jos. Müller, Františka Mandíková), manželka hokynáře, nar. 17.3.1852, zemřela 7.4.1929
František Kafka (rodiče: Vojt. Kafka, ???), ženatý, rolník, Milčín 146, nar. 27.3.1888
Marie Kafková (rodiče: Josef Dvořák, A. Pěknicová), vdaná, nar. 14.4.1891 Horní Borek
Marie Kafková, nar. 23.6.1912 Milčín
Vlasta Kafková, nar. 26.7.1921 Milčín

str. 68 [fotokopie]
Marie Pokorná - Černá (matka: Anna Krausová), choť host., nar. 27.6.1874
Anna Laubendorfová (rodiče: Václav Laubendorf, M. Novotná), svobodná, č. 106. nar. 30.9.1879
Františka Laubendorfová, svobodná, dámská krejčí, nar. 28.8.1884
Josef Kuliš (rodiče: Václav Kuliš, Fr. Slunečková), svobodný, krejčí, nar. 10.2.1889
Jan Černý (rodiče: V. Černý, M. Roubíčková), hostinský, Milčín č.p. 138,

str. 69 [fotokopie]
Dušek, 1941, v zámku
Bílý, 1943
???
Jirkovská, 1942

Zpět