Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Mitrovice Staré
[str. 54 až 55]


Schaler, VIII., 205. — Vlasák, Sedlecko 42.


Jižně pod nynějším dvorcem pod hrází rybníka staré TVRZIŠTĚ tu kde stojí nyní chalupa čís. 4., při jejíž stavbě přišlo se na silné, vápnem spojované zdivo.

str. 55

Ve dvoře obytné stavení bývalého skrovného ZÁMEČKU, dle klenby křížové a půlkruhového ostění z pol. XVII. stol. Při přestavbě nalezen kachel ze XVII. stol., čtvercový (17 cm2), na němž ve slabých jen obrysech znatelná dvě poprsí k sobě obrácená, mezi nimiž štítek se znakem pětilisté růže.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět