Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Milhostice
[str. 51 až 52]


Schaller, VIL, 223. — Sommer, XVI., 155. — Vlasák, Sedlecko 110.


ZÁMEK, hranolová jednopatrová budova, mansardovou střechou krytá, s lucernovitou vížkou. Z vnitřní — velmi chudé — úpravy zasluhují zmínky: dvě rokokové vásy dřevěné, jakož i putti s rohem hojnosti květinami

str. 52

naplněným na schodišti; dále rokokové hodiny s vysokým stojanem z vykládaného dřeva, signované: Josef Bayer, a konečně slušná empirová kamna válcová (2,15 m vys.), s vásou nahoře.

Při západní stěně přistavěna prostá KAPLE SV. JANA NEP. čtvercová (s otupenými rohy) r. 1804 zrušená. Náčiní přeneseno do Střezmíře.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět