Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Kvašťov u Mitrovic
[str. 46]


Vlasák, Sedlecko 100


Bývalá TVRZ stála na poli pod nynějším ovčínem těsně při cestě naproti dvorci. Zbytky její před dvěma lety rozmeteny a sklepy zasypány.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět