Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Křešice
[str. 45]


A. N. Vlasák: Okr. Vot. 43 sq.


TVRZ zdejší stávala při nynějším dvorci. Zanikla ve válce třicetileté.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět