Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Žádost o umístění nového harmonia v miličínské škole (8.3.1937)

[Fotokopie dokumentu]
[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 99]

Miličín, 8. března 1937.

Vážené místní školní radě v Miličíně.

Harmonium církve českobratrské, umístěné dosud ve školní budově, bylo před nedávnem ze školy odstraněno.

Rada starších církve československé v Miličíně hodlá si k účelům bohoslužebným podobné harmonium opatřiti a dříve než tak učiní, žádá tímto o laskavé dovolení by ji bylo povoleno stejným způsobem jej ve škole umístiti.

Za radu starších církve československé v Miličíně:
předseda (František Hrubant)
jednatel (Čeněk Kraupner)


Souhlas předsedy místní školní rady v Miličíně k umístění harmonia (30.6.1937)

[Fotokopie dokumentu]
[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 100]

Rada starších církve československé v Miličíně.

Místní školní rada v Miličíně vyhovuje žádosti Vaší s podmínkou že neručí na nástroji vzniklé škody.

V Miličíně dne 30 června 1937.
Předseda: Jan Zákostelský

Zpět