Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Jankov
[str. 27 až 32]


Vlasák, Okr. Vot. 75. sq.


ZÁMEČEK ve špýchar proměněný, bezvýznamný. Vedle něho tvrziště okrouhlým valem a příkopem obklopené.


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět