Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


A. Podlaha, Ed. Šittler: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století, díl III. Politický okres Sedlčanský

[nakl. Archaelogická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1898]

[Seznam vybraných kapitol]


Beztahov
[str 8]


Heber, Burgen I, 225 — Vlasák, Okr. Vot. 26.


TVRZ. Jižně při dvorci mohutnou okrouhlou zdí a hlubokým příkopem obehnané zbytky tvrze při hrázi velikého rybníka, nyní zrušeného. V pozůstalých zdech upravena nyní obydlí dvorské čeládky. Klenby jsou valené, většinou z cihel. Tvrz zbudována na sklonku 16. stol. nepochybné rytířem Mikulášem z Řičan († 1591).


[Seznam vybraných kapitol]

Zpět