Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Žádost o využívání prostor školy v Miličíně (2.4.1936)

[Fotokopie dokumentu]
[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 97]

P. T. Místní školní radě v Miličíně.

Rada starších církve československé v Miličíně žádá o laskavé dovolení, aby při Bohoslužbách Čsl. jednou měsíčně ve škole mohl bratr farář ve vedlejší třídě se převléci, a vyřizovati úřední záležitosti.

V Miličíně, dne 2. dubna 1936.
Za radu starších církve československé:
jednatel (Čeněk Kraupner)
předseda (František Hrubant)


Rukopisná poznámka na rubu: "Souhlas k této žádosti jest podpis zástupce m. školní rady pana Zákostelského" (viz fotokopie dokumentu).

Zpět