Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 180 až 181

Konference ROH

[24.11.1989]


V kulturní domě v Přestavlkách se konala dne 24.11.1989 konference ROH.

Na této konferenci byly členům naší brigády uděleny ing. Hálou zlaté, stříbrné a bronzové odznaky BSP.


Zlaté odznaky byly přiděleny:
Pištěk Jiří
Herinková Marie
Jelínková Helena
Kramperová Blanka
Malíková Jiřina
Reidingerová (Vondrušková) Miluše
Šenoltová Dáša
Šoulavý Pavel
Vandělíková Marie
Vávrová Antonie

Stříbrné odznaky byly přiděleny:
Voborová Helena

Bronzové odznaky byly přiděleny:
Budilová Eva
ing. Pištěk Jiří ml.

List 181

Zpět