Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 174

60. narozeniny s. Herinkové

[14.11.1988]


Dne 14.11.1988 oslavila významné životní jubileum 60 let členka brigády a bývalé vedoucí ekonomického úseku s. Herinková.

Sešli jsme se v zasedací místnosti spolu s vedením podniku, kde s. ředitel Hála poděkoval jmenované za dosavadní práci a popřál jí do dalších let vše nejlepší a pevné zdraví.

Za brigádu jí byla předána obrázková barevná kniha „Země má“. od spoluzaměstnanců z ředitelství dostala obraz od malíře Lišky z Prčice. Kolegyně z účtárny jí věnovaly malou klenotnici.

Ke gratulaci se připojili i zástupci jednotlivých provozoven, od kterých dostala spoustu drobných dárků.

Léta jí neubrala na její svěžesti, ani její pracovitosti neubylo, proto zůstala s námi v práci, sice na zkrácený pracovní úvazek, ale se stejným elánem.

Zpět