Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Svolení Ústřední rady starších s provozováním hry "Pro víru" v Miličíně a žádost o "dobrovolný dar" (20.12.1921)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 61]
[Fotokopie dokumentu]

V Praze dne 20. 12. 1921

Bratři!

Právo ku provozování hry Lemberkovi "Pro víru" ochotně Vám dáváme a přikládáme chek prosíce, abyste na nás dobrovolným darem z představení toho pamatovali.

S br. pozdravem A. Procházka
Biskupská rada, Ústřední rada starších Církve Československé v Praze.


Souhlas okresní politické správy v Táboře s konáním divadelního představení "Pro víru" v Miličíně dne 26. prosince 1921 (21.12.1921)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 60]
[Fotokopie dokumentu]

[Rukopisná poznámka na rubu dopisu: "Zasláno 50 korun pošt. spoř. dne 28.12.1921, starosta u Krupičky sám to poslal."]

Okresní správa politická v Táboře
č.: 78732
dne 21. prosince 1921.

Panu Janu Smrčkovi, předsedovi rady starších církve československé v Milčíně

K Vaší žádosti povoluji korporaci Vámi zastoupené pořádati dne 26. prosince 1921 divadelní představení od Lemberka "Pro víru", s tou podmínkou, že policejní hodina uzavírací nebude překročena a postaráno bude o naprosté zachování klidu a pořádku.

Podotýkám, že povolení toto uděluje se v těchto místnostech výjimečně pro tento případ, jelikož schodiště ze sálu p. Buriana vůbec nevyhovuje, dle čehož jest se pro příště zaříditi.

1 kolek za 3 Kč a 1 kolek za 1 K budiž sem s tímto povolením zaslán, ježto žádost nebyla dostatečně kolkována a na povolení kolek vůbec zaslán nebyl.

Ministerský rada: zaň Konopásek


Výzva okresní politické správy v Táboře předsedovi rady starších Církve československé v Miličíně Janu Smrčkovi, aby odevzdal výnos z božohodového divadelního představení Československému červenému kříži (29.12.1921)

[in: Kronika Církve československé v Miličíně, str. 58]
[Fotokopie dokumentu]

Okresní správa politická v Táboře
č.: 81665
dne 29. prosince 1921.

Panu Janu Smrčkovi, předsedovi rady starších církve československé v Milčíně

Zdejším výměrem z 21. XII. 1921 č. 78732 bylo povoleno korporaci Vámi zastoupené pořádati dne 26.XII.1921 divadelní představení "Pro víru".

Bylo však zjištěno, že bylo též představení pořádáno na hod boží vánoční, tedy v den noremní, kdy zásadně není povoleno pořádati zábavy a pořádají-li se tyto přece musí býti bezpodmínečně hráno ve prospěch dobročinných účelů a vybízím Vás tudíž, byste čistý výnos z divadelního představení pořádaného dne 25.prosince t.r. zde odevzdal do 3 dnů ve prospěch Čsl. červeného kříže.

Ministerský rada: zaň Konopásek

Zpět