Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
list 172

Výroční členská schůze

[23.3.1988]


Členové brigády se sešli spolu s vedoucími představiteli podniku dne 23.3.1988 na výroční členské schůzi v zasedací místnosti statku.

Schůzi zahájila s. Herinková. Přivítala přítomné a seznámila je s programem.

Zprávu o činnosti za uplynulý rok přednesla předsedkyně brigády s. Vandělíková.

Závazek na rok 1988, který je zároveň plánem práce, přečetla s. Vondrušková. Zůstává stejný jako v uplynulém roce a byl všemi přítomnými schválen.

Za nové členy brigády byl přijat ing. Šabatka, ing. Hrstka a s. Šmejkalová.

V uplynulém roce jsme zakoupili známku solidarity v hodnotě 50 Kčs.

V diskusi se kromě jiného hovořilo též o zájezdu do Národního divadla dne 19.10.87. Představení se všem zúčastněným líbilo.

V závěru promluvil patron brigády s. Pištěk. Poukázal na pestrost úkolů a jejich dobré plnění. Poděkoval BSP za dosavadní činnost a popřál hodně úspěchů v další práci.

Zpět