Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 159 až 161

Výroční členská schůze

[21.4.1987]


Výroční členská schůze BSP ČSP se konala dne 21.5.1987 v zasedací místnosti statku. Přítomni byli i čelní představitelé podniku.

Schůzi zahájila přivítáním přítomných s. Herinková. Zprávu o činnosti brigády za rok 1986 podala předsedkyně s. Vandělíková. Úvodem podotkla, že rok 1986 byl prvním rokem 8. pětiletky a událostí mimořádného významu byl XVII. sjezd KSČ, na jehož počest jsme uzavřeli socialistický závazek a jeho plnění bude hodnotit dnešní schůze. Na pomoc při zemědělských pracech byl náš závazek 255 hodin, odpracovali jsme jenom 178 hodin. Je to proto, že máme v našem kolektivu dlouhodobě nemocné a 3 ženy odešly na mateřskou dovolenou. Na úpravě pracovního prostředí jsme splnili závazek z plánovaných 68 hodin na 179 %. U sběru starého papíru jsme místo plánovaných 100 kg odevzdali 153 kg. Nejbohatší práce a plnění je v oblasti kulturní a politické. Patronátní podnik Centrotex uspořádal setkání BSP v Praze, kterého se zúčastnili dvě delegátky, s. Malíková

List 160

a Voborová. V měsíci dubnu jsme zakoupili známku FS v hodnotě 80 Kčs (na plán 50 Kčs), kterou si vylepíme do kroniky. Mimo to si každý člen brigády zakoupil známku FS v průměru za 16,70 Kčs.

Do našeho kolektivu byly přijmuty dvě nové členky, s. ing. Irena Urbánková a Eva Budilová. Pravidelně tak jako každoročně jsme se zúčastnili májových oslav a všech politických i jiných školení, pořádaných ZO KSČ ředitelství a vedením podniku. V závodní jídelně ve Voticích jsme v měsíci červenci přivítali milé hosty, sovětské turisty. Vyměnili jsme se navzájem zkušenosti a v družné zábavě vydrželi do pozdního večera. Navštívili jsme také malou Olinku Váňovou a rozloučili jsme se s Alenkou Budilovou a Irenkou Hulanovou, které odcházeli na mat. dovolenou.

Již od roku 1978 se zúčastňujeme soutěže „ZZ“, pořádané deníkem Práce. Každý rok jsme v soutěži obdrželi čestné uznání. Příští ročník bude pro nás jubilejní, je to již desátý rok, co se soutěže zúčastňujeme.

List 161

S. Heinrichová a Šenoltová se zúčastnili zájezdu do Prahy, kde si prohlédli věznici a sekerárnu na Pankráci a tak si připomněli hrůzy války. Členky, které jsme přijmuli do BSP později, byly odměněny za svoji práci v BSP odznaky a to s. Voborová bronzovým a s. Heinrichová a Váňová stříbrným.

Úpravou nástěnky byla pověřena s. Voborová. Je nutno říci, že nástěnka je opravdovým aktuálním obrazem o politických, kulturních a sportovních událostech, i o naší práci. Ještě jeden zájezd jsme v minulém roce uspořádali a to po hospodářství našeho statku.

S. Herinková se zúčastnila oslav na ukončení měsíce čs. sovětského přátelství v Týnci.

V závěru své zprávy s. Vandělíková zdůraznila, že i v příštím roce se budeme řídit heslem BSP „Socialisticky pracovat a socialisticky žít“, abychom mohli být oceněni odměnou nejvyšší, zlatým odznakem BSP.

Do naší brigády byl přijat nový člen s. ing. Jiří Pištěk. Závěr schůze provedla s. Herinková.

Se socialistickým závazkem na r. 1987 seznámila přítomné s. Vondrušková.

Zpět