Muzeum České Sibiře - regionální internetová knihovna a digitální archiv
Úvod Obec Miličín Obce a lokality Knihovna Pohlednice Příroda


Kronika brigády socialistické práce ekonomického úseku Státního statku Votice, léta 1978-1989,
listy 143 až 144

Socialistický závazek

[rok 1986]


Socialistický závazek


BSP – ekonomického úseku ředitelství Státního statku Votice na rok 1986 na počest XVII sjezdu KSČ.


Politická oblast:

 1. Všichni členové se budou zúčastňovat vnitrostranického vzdělávání, které pořádá ZO KSČ ředitelství, školení CO, ČSČK a BOP.
 2. Budeme se zúčastňovat oslav významných státních výročí, akcí pořádaných odbočkou SČSP v podniku i odbočkami SČSP v místě bydliště.
 3. Zapojíme se do výzdoby administrativní budovy a jejího okolí na všechna státní výročí.
 4. V soutěži ZZ pořádané deníkem „Práce“ se zapojíme do XII. ročníku soutěže, která je součástí politického vzdělávání našich členů.
 5. Zakoupíme známku FS v hodnotě 50 Kčs, kterou vylepíme do kroniky.

Kultura:

 1. Zakoupíme předplatné do divadla v Táboře.
 2. Uspořádáme zájezd spolu s rodinnými příslušníky.

list 144

 1. Nástěnku budeme používat k informaci o naší práci, politických událostech i o práci a úspěších našich přátel ze SSSR.
 2. Budeme pečovat o pěkné pracovní prostředí.
 3. O své práci povedeme pravidelně kroniku.
 4. Budeme odebírat časopisy: Svět socialismu, Sputnik, Svět práce.

Úsek vlastní práce:

 1. Kolektiv BSP bude propagátorem v rozšiřování a prohlubování vnitropodnikového chozraščotu na nižší provozní jednotky a pracoviště.
 2. V případě onemocnění člena BSP budeme vyřizovat jeho agendu.

Pomoc výrobě:

 1. Zemědělské práce (17 členů x 15 hodin) 255 hodin.
 2. Úprava pracovního prostředí (17 členů x 4 hod.) 68 hodin.

Ostatní:

 1. Sebereme a odevzdáme do sběrných surovin 100 kg papíru.

Schůzová činnost:

 1. BSP se bude pravidelně 1x za čtvrtletí scházet, kde bude hodnocena její činnost.

Tento socialistický závazek je současně plánem práce na rok 1986.

Zpět